De regeling cultuureducatie: misschien ben je er al bekend mee. Het is een subsidie die wordt uitgegeven door het Fonds Cultuurparticipatie. De regeling is dus niet nieuw, maar voor de nieuwe ronde is een en ander aangepast en dat zijn best grote verschillen. Ik vertel je er alles over!

Wil je liever luisteren? Klik dan hier voor de podcast.

Cultuureducatie: nu met verschillende fases
De voorgaande regeling Cultuureducatie was zo opgezet dat een school en culturele instelling samen een project konden ontwikkelen en dat uitvoerden. Nu is dat anders: de regeling bestaat uit verschillende fases. Bij het aanvragen moet je kiezen in welke fase je je bevindt en welke je gaat aanvragen. Iedere fase heeft andere regels. Ik ga in dit artikel in op fase 1 van de regeling Cultuureducatie voor het vmbo, vso en pro.

Fase 1: kennismaken
Fase 1 van de regeling is volledig bedoeld voor het kennismaken met- en uitproberen van culturele activiteiten. Als culturele instelling en school onderzoek je samen hoe je elkaar versterkt via iets als een pilotproject. Denk hierbij aan het verbinden van binnen- en buitenschoolse educatie. Dus als je iets met voor- of naschoolse educatie wil doen kan dat, ook als je het door een andere partij laat uitvoeren.

Het kan ook gaan om een project dat aansluit op een thema waar je mee bezig bent. Een belangrijke voorwaarde voor deze regeling is dat er sprake is van een gelijkwaardige samenwerking tussen school en culturele instelling.

Cultuureducatie voor de toekomst
Inhoudelijk is het belangrijk dat naast kennismaking met cultuur het creatief vermogen van jongeren wordt bevorderd. Creativiteit verhoogt het probleemoplossend vermogen en dient daarom al op jonge leeftijd gestimuleerd te worden. Het is immers een capaciteit die ieder mens als volwassene nodig heeft, ongeacht het werkveld waarin hij/zij terecht komt.

Om te toetsen wat die creativiteit moet inhouden kun je eens kijken op deze site. Hier staat de definitie van creativiteit die het Fonds voor Cultuurparticipatie aanhoudt. Lees dat dus even, dan zie je heel goed hou jouw pilotproject daaraan bijdraagt en kun je het makkelijker omschrijven.

Subsidie voor Nederlandse scholen
Zoals de titel van dit artikel al schetst is deze regeling enkel bedoeld voor samenwerking met Nederlandse scholen in het vmbo, vso en pro. Met Nederland bedoel ik scholen gevestigd in ons land én op de BES-eilanden. In totaal kan tussen de 10.000 en 25.000 euro worden aangevraagd. Goed om te weten is dat een school ook een bijdrage moet doen die niet alleen uit uren mag bestaan.

Budgetverdeling: wat mag je besteden aan vervoer of onvoorziene kosten
Naast een eigen bijdrage is het goed om iets meer over de verdeling van het budget te weten. Bijvoorbeeld wat je aan onverziene kosten, vervoer, materiaal en buitenschoolse activiteiten mag besteden.

Kies je er niet voor om buitenschoolse cultuureducatie activiteiten te doen dan mag je dat op een andere manier besteden. Zorg ervoor dat uit de begroting blijkt dat beide partijen een even grote bijdrage leveren aan het project en verantwoordelijk zijn. Het penvoerderschap ligt bij de culturele instelling, want die vraagt het aan.

Indienen en toewijzing van fase 1 kan tot 28 maart 2024
Indienen kan via de website van het Fonds Cultuurparticipatie. Het indienen van fase 1 kan tot 28 maart 2024. Toewijzing of afwijzing volgt binnen 13 weken.

Zorg verder dat de begroting sluit. Dat wil zeggen: er moet evenveel uitgaan als er binnenkomt. Inhoudelijk wordt de aanvraag bekeken op de inhoudelijke kwaliteit, de samenwerking en de organisatorische kwaliteit. Volg je het format van het fonds, dan vul je deze punten eigenlijk allemaal automatisch in. Mijn tip; loop het naderhand nog wel even na op die punten. Heb je echt alles meegenomen?

Een aantal redenen van afwijzing
Er zijn naast bovengenoemde nog een aantal factoren waarop een aanvraag afgewezen wordt. Bijvoorbeeld als je al gestart bent met je pilot. Je moet namelijk echt wachten tot het is toegekend. Uitgeverijen en omroeporganisaties zijn bij voorbaat uitgesloten. Heb je eerder projecten aangevraagd bij het Fonds Cultuurparticipatie en voldeed je toen niet aan de subsidievoorwaarden? Dan word je afgewezen.

Ten slotte moet je de codes onderschrijven. Dat is nieuw en het gaat over de governance code cultuur, de fair practice code en de code diversiteit en conclusie. Dingen die je automatisch in een project doet maar die je in dit geval specifiek moet uitlichten. Dit staat hier uitgelegd.

Cultuureducatie: fase 2 en 3
Fase 2 is gericht op samen ontwikkelen en fase 3 op samen verduurzamen.

Ik hoop dat je op basis van deze informatie een afweging kunt maken of jij op dit moment als vmbo, vso of pro school behoefte hebt aan de kennismaking met een culturele instelling.

Heb je hier vragen over? Mail mij gerust via danielle@maze-subsidies.com.

Published On: april 20th, 2022 / Categories: Blog, Cultuureducatie, pro, vmbo, vso / Tags: , , , , , , , /