Met ingang van 2023 moeten alle Nederlandse scholen in het basis- en speciaal basisonderwijs verplicht twee uur gymles per week verzorgen. Om dit te realiseren is de nieuwe regeling impuls- en innovatie bewegingsonderwijs in het leven geroepen.

Deze regeling is bedoeld voor scholen die deze twee uur gymles per week nog niet in het curriculum hebben én voor scholen die dit al wel hebben maar die extra lessen willen organiseren of die bewegen door de schooldag heen willen stimuleren. De regeling bewegingsonderwijs kan worden gebruikt om een plan te maken en een pilot op te starten die dit mogelijk maakt.

Procesbegeleiding

Concreet: dit is een subsidie waarmee een school of een bestuur een procesbegeleider kan aanstellen die dit oppakt. Dit mag zowel een intern- als een extern persoon zijn. Kies je voor een externe dan dien je er rekening mee te houden dat het uurtarief maximaal 90 euro mag zijn, inclusief btw en overheadkosten. Is het hoger? Dan dien je het resterende bedrag zelf aan te vullen. Wanneer je iemand uit je interne organisatie aantrekt kun je een tarief aanhouden van 50 euro inclusief btw en overhead. Dit is gelijk aan het standaardtarief dat je op een begroting als deze plaatst voor een leerkracht.

De aanvraag

Wat moet je doen om deze regeling aan te vragen? Bedenk natuurlijk allereerst of je hem echt nodig hebt? Geef je al twee uur gym? Heb je er zin in? Zijn er meer scholen in jouw groep die hier gebruik van willen maken?
Wanneer je de enige school bent in jouw groep kun je maximaal 25.000 euro aanvragen. Iedere school die er alsnog bijkomt kan vervolgens 15.000 euro aanvragen tot een maximum van 85.000 euro.

Activiteitenplan indienen

Om de aanvraag te doen ga je naar www.dus-i.nl en zoek je de subsidie en vervolgens het activiteitenplan. In dit format zie je welke onderdelen en vragen je moet beantwoorden om de subsidie te krijgen. Het activiteitenplan neemt je stap voor stap mee in de informatie die je moet aanleveren. Allereerst is dat een beschrijving van je doelen. Doe dit zo SMART mogelijk. Ga jij bijvoorbeeld twee uur in de week realiseren? Heb je daar resultaten of producten van? Ga je een beleidsplan maken, een stappenplan maken? Een plan schrijven waarbij je iedere leerkracht betrekt etc. Vervolgens omschrijf je waar jouw projectleider aan moet voldoen. Maak er een soort functieomschrijving van. Dat is enerzijds handig als je een externe persoon wilt aantrekken en anderzijds fungeert het als checklist om te kijken of jouw interne persoon ook echt de juiste is. Daarna ga je de activiteiten die plaatsvinden op volgorde beschrijven per categorie. Zorg ervoor dat het voor de lezer een logisch geheel is. Maak er een urenbegroting bij die je vermenigvuldigt met het uurtarief dat je rekent voor de projectleider.

Evalueren

Wat niet in het activiteitenplan als onderdeel staat maar wél nodig is, is een toevoeging van jouw manier van evalueren. Het kan zijn dat je hierover, of over al het bovenstaande, vragen krijgt vanuit het ministerie. Veel mensen schieten dan in paniek maar dat is niet nodig. Het is juist een signaal dat jouw aanvraag is ontvangen en dat men ernaar kijkt en met je meedenkt. Het ministerie wil scholen juist helpen met zo’n subsidie en stelt om die reden gerichte vragen die je verder helpen.

Denk breed

Zodra je dit activiteitenplan hebt uitgewerkt moet het voor de lezer/beoordelaar duidelijk zijn wat je gaat doen en met wie. Logischerwijs ondersteunen de activiteiten die je opschrijft de doelstellingen. Gym is iets wat voor zich spreekt maar je mag bewegingsonderwijs op een innovatieve manier inzetten. En dat kan op verschillende manieren. Denk aan bewegend rekenen of taal, of van die active floors. Probeer breed te denken wat je zou willen doen; er is veel mogelijk!

Deadline

De deadline voor deze regeling is 30 september. Als je gaat uitvoeren kun je dit theoretisch dus al vanaf 1 oktober ’21 doen, tot december ’22. Je kunt dus uitvoeren zodra je hebt ingediend. Houdt er wel rekening mee dat het dan nog niet zeker is of je de subsidie krijgt. Mijn advies is daarom om maximaal 13 weken te wachten op de uitslag en dan pas te starten met de uitvoering. Zeker wanneer je met externen werkt, omdat je de facturen anders uit eigen zak moet betalen.

Hopelijk heb je na het lezen van dit blog voldoende input voor de aanvraag. Ik hoor super graag over jouw innovatieve ideeën! Veel succes met het aanvragen, mocht je er behoefte aan hebben kun je altijd via mij aanvragen maar het is een regeling die je denk ik prima zelf kunt doen. Succes!

Published On: september 12th, 2021 / Categories: Blog, Impuls en innovatie bewegingsonderwijs /