Er is een nieuwe subsidieregeling die veelbelovend is voor het Nederlandse onderwijs; de subsidieregeling Digitale School 2024. Anders dan de naam doet vermoeden heeft deze regeling niks met digitale geletterdheid te maken. Deze regeling biedt scholen en samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om een landelijk dekkend netwerk van digitale schoolvoorzieningen te creëren. Het doel? Ervoor zorgen dat leerlingen die langdurig thuiszitten door lichamelijke of psychische oorzaken toch toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Het doel van de subsidieregeling ‘Digitale School 2024’

De subsidie ‘Digitale School 2024’ is opgezet om een coalitie van scholen en samenwerkingsverbanden te vormen, die gezamenlijk werken aan het uitbreiden van digitale schoolvoorzieningen. Dit is bedoeld voor leerlingen die niet naar school kunnen komen vanwege langdurige ziekte of andere redenen. Het streven is om zowel bestaande als nieuwe digitale schoolvoorzieningen te ontwikkelen, zodat deze kinderen ook vanuit huis onderwijs kunnen volgen.

De regeling richt zich op kinderen die door lichamelijke of psychische oorzaken thuiszitten. Dit kunnen leerlingen zijn die nog ingeschreven staan bij een school, maar ook leerlingen die niet meer ingeschreven staan of vrijgesteld zijn van leerplicht. Belangrijk is dat als je een leerling kent die niet ingeschreven is, deze ingeschreven moet worden om deel te kunnen nemen aan het digitale onderwijsprogramma.

Samenwerkingseisen ‘Digitale School 2024’

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moeten scholen en samenwerkingsverbanden samenwerken. Een coalitie moet ten minste bestaan uit twee samenwerkingsverbanden en één school. Daarnaast kunnen ook andere relevante partijen, zoals gemeentes en jeugdzorg, worden betrokken. Elke samenwerkingsverband mag slechts bij één coalitie betrokken zijn, wat een strategische planning vereist om de juiste partners te selecteren.

Looptijd en hoogte van de subsidie ‘Digitale School 2024’

De subsidieregeling loopt over een periode van vier jaar, waarbij je als geselecteerde coalitie een subsidie van ongeveer 1,4 miljoen euro ontvangt. Dit bedrag kan worden gebruikt voor diverse kosten zoals planvorming, materiaalkosten, inzet van gespecialiseerde medewerkers, scholing en ICT-voorzieningen. Dit maakt het mogelijk om grootschalige projecten op te zetten die een significante impact kunnen hebben.

Belangrijke voorwaarden

Bij deelname aan de subsidieregeling is het verplicht om deel te nemen aan praktijkonderzoek. Dit onderzoek helpt om de effectiviteit van de projecten te evalueren en best practices te delen. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op 29 punten, waarvan er minimaal 25 voldoende moeten zijn. De belangrijkste beoordelingscriteria omvatten:

  • Visie en ambitie
  • Doelgroepbeschrijving
  • Inzet van digitaal afstandsonderwijs
  • Privacy en veiligheid
  • Samenwerking en expertise van de coalitie
  • Kwaliteitsbewaking
  • Een gedetailleerd stappenplan en begroting

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van de Digitale School voor jouw school of samenwerkingsverband? Plan een vrijblijvende afspraak in om de mogelijkheden te bespreken. Of download de infographic ‘Digitale school 2024’ voor een overzicht van de belangrijkste punten van deze subsidieregeling.

Meer weten? Beluister de podcast.

Laat ons weten of je meer informatie nodig hebt of dat je ondersteuning wil hebben bij het indienen dan wel verantwoorden van deze subsidie. We helpen je graag. Voor meer informatie kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Published On: juni 20th, 2024 / Categories: Blog, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs /