Heb je een positieve beschikking voor de subsidie brugfunctionaris ontvangen? Gefeliciteerd! In dit blog vind je een aantal handige tips, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. 

Het proces
  1. Brugfunctionaris aanstellen. Nu de subsidie is toegekend is het tijd om de brugfunctionaris aan te stellen. Let erop dat de overeenkomst conform de subsidievoorwaarden* is.
  2. Plan van aanpak. Zodra de brugfunctionaris is aangesteld kun je starten met het maken van een plan van aanpak. Ter inspiratie kun je ons voorbeeld bekijken.
  3. Start met uitvoer.
  4. Monitoren en evalueren. Ook dit onderdeel is verplicht binnen de subsidie en dient tijdens een eventuele steekproefcontrole van het ministerie van OCW te kunnen worden aangetoond.
  5. Model G1-verantwoording. De subsidieperiode wordt afgesloten met een G1-verantwoording.
Subsidievoorwaarden

Op de website van DUS-I vind je de belangrijkste voorwaarden van deze subsidie. De belangrijkste hebben we hier op een rijtje gezet:

  • Addendum bestaande arbeidsovereenkomst. Indien een bestaande medewerker de brugfunctie gaat vervullen dient er een addendum te komen op de bestaande arbeidsovereenkomst. Bij een steekproef van het ministerie van OCW moet je deze kunnen laten zien ter controle. Ook de accountant zal hierop checken gezien dit een G1-verantwoording betreft. Om je te helpen hebben we alvast een addendum opgesteld conform de subsidievoorwaarden. LET OP: heb je de subsidie via ons aangevraagd? Dan ontvang je dit addendum, indien van toepassing, gratis.
  • Aantoonbaar contact. Er is aantoonbaar contact tussen het bevoegd gezag en de betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden over de subsidieaanvraag en de rol die de brugfunctionaris gaat vervullen.
  • Monitoring effectonderzoek. De school neemt actief deel aan het monitor- en effectonderzoek vanuit de overheid dat tijdens de subsidieperiode wordt uitgevoerd. Hiervoor stuurt de school informatie voor een jaarlijkse tussenrapportage van het onderzoek.
  • Steekproef controles. Gedurende de subsidieperiode vinden er steekproefsgewijs controles plaats waarbij gecontroleerd wordt of de subsidie op de juiste manier wordt ingezet.
Addendum contract brugfunctionaris

We kunnen ons voorstellen dat je nog heel veel vragen hebt over deze subsidie. Daarom organiseren we in de maand juni twee online vragenuurtjes. Geef je eenvoudig op via deze pagina. 

Benieuwd hoe we je verder kunnen helpen? Neme vrijblijvend contact met ons op.

Subsidieregeling brugfunctionaris
Published On: juni 7th, 2024 / Categories: Blog /