Innovatie en efficiëntie in de zorg

Het mag geen nieuws heten dat de zorgsector voor grote uitdagingen staat: vergrijzing, toenemende vraag naar zorg en een tekort aan zorgpersoneel. Om deze uitdagingen aan te pakken introduceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ). Deze regeling richt zich op het bevorderen van digitale en hybride processen in de zorg om zowel de efficiëntie als de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren.

Wat is het doel van de STOZ

De STOZ heeft drie hoofddoelen:

  1. Besparing en verlichting van zorgmedewerkers: Door de inzet van technologie kunnen routinematige en arbeidsintensieve taken worden geautomatiseerd, wat zorgmedewerkers ontlast en hen in staat stelt zich te richten op complexere zorgvragen.
  2. Ondersteuning voor zelfstandig wonen: Technologie kan ouderen en mensen met een chronische aandoening helpen langer zelfstandig te blijven wonen, met gelijkblijvende of zelfs verminderde zorginzet.
  3. Verbetering van de zorgkwaliteit: Digitale en hybride processen verbeteren de kwaliteit van leven van zorgontvangers en verhogen de tevredenheid en het welzijn van zorgmedewerkers door vermindering van werkdruk en verhoging van de werktevredenheid.
Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Het totale budget bedraagt € 54 miljoen. Subsidies variëren afhankelijk van het type project:

  • Implementatiestart: Maximaal € 25.000 voor de ontwikkeling van strategieën en implementatieplannen.
  • Opschalings- en evaluatieprojecten: Tussen € 25.000 en € 750.000, afhankelijk van de schaal en evaluatiebehoeften van het project.
Welke soorten projecten worden gesubsidieerd door de STOZ?

Er zijn drie soorten projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  1. Implementatiestart: Gericht op het ontwikkelen van een strategie en implementatieplan voor digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning.
  2. Opschalingsproject: Voor het opschalen van reeds bewezen technologieën die vermeld staan op het STOZ-overzicht.
  3. Evaluatieproject: Voor het opschalen van nog niet opgenomen technologieën op het STOZ-overzicht, waarbij evaluatie en waardebepaling cruciaal zijn om uiteindelijk op het overzicht te worden opgenomen.
Welke voorwaarden gelden er voor de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg?

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden de voorwaarden zoals beschreven op de website van het ministerie.

Wanneer kan de STOZ-subsidie aangevraagd worden?

De STOZ biedt financiële ondersteuning aan samenwerkingsverbanden van zorg- en ondersteuningsaanbieders en inkopers. De aanvraagperiode loopt van 14 mei 2024 tot 20 december 2024.

STOZ-subsidie aangevraagd, en nu?

Na het indienen van een aanvraag volgt een zorgvuldig beoordelingsproces. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Worden er meerdere aanvragen ingediend op de dag dat het budget wordt overschreven, dan vindt er een loting plaats om de volgorde te bepalen. Het is dus raadzaam om zo spoedig mogelijk een goede en volledige aanvraag in te dienen en zo de kans op toekenning te vergroten. Uiteraard kunnen wij je daarin ontzorgen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Laten we bellen

Kortom, de STOZ biedt een waardevolle kans om de zorgsector te moderniseren en toekomstbestendig te maken door de inzet van technologie. Door samen te werken en innovatieve oplossingen te implementeren, kunnen zorgaanbieders en ondersteuners de kwaliteit en efficiëntie van zorg aanzienlijk verbeteren. Benieuwd naar de manier waarop de STOZ-subsidie jou kan helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Published On: mei 28th, 2024 / Categories: Blog, Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs /