Op 16 augustus j.l. is de subsidieregeling Verbetering Basisvaardigheden online gekomen. Dit betekent dat je een vooraanvraag kunt doen. Wij leggen je hier uit wat de ins- en outs van deze regeling zijn.

De regeling Verbetering Basisvaardigheden is erop gericht de basisvaardigheden van leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs te verbeteren. Onder basisvaardigheden worden taal en rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid verstaan.

De regeling is een zogenaamde tweetrapsraket; de focus ligt op taal en rekenen/wiskunde. Burgerschap en digitale geletterdheid kun je erbij kiezen. We zeggen ‘kun’ je erbij kiezen, maar weet dat je dit verplicht bent.

Menukaart nog niet inzichtelijk

De manier waarop je de gelden kunt uitgeven is verdeeld over een aantal interventies die worden verwerkt in een menukaart. De menukaart is momenteel nog niet inzichtelijk. Zodra dat zo is geven we een seintje, want de menukaart maakt het voor jou makkelijker om een activiteitenplan te bepalen. Op dit moment is dat echter niet zo’n punt. Het betreft hier een vooraanvraag en dus hoef je alleen te beslissen of je het geld uitgeeft aan taal of aan rekenen/wiskunde en welke van de twee vakken burgerschap of digitale geletterdheid je kiest.

Betrek jouw MR!

Je kunt nu al een vooraanvraag doen voor de regeling Verbetering Basisvaardigheden. Een aanvraag doe je als schoolvestiging, niet als bestuur. Ben je een bestuur en wil je dat al jouw vestigingen meedoen dan schrijf je iedere vestiging afzonderlijk in. Zeer belangrijk aandachtspunt bij jouw vooraanvraag is dat de MR geïnformeerd is en dat je dit kunt aantonen. Hier wordt naar gekeken en een aanvraag kan hierop worden afgewezen wanneer jouw MR niet is geïnformeerd.

Subsidie ruimte voor ongeveer 500 scholen

In totaal is er ongeveer 196 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van basisvaardigheden. Hiervan is de helft voor het primair- en de helft voor het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat er ruimte is voor ongeveer 500 scholen. De manier waarop de hoogte van jouw subsidie wordt berekend is het leerlingaantal x 961 euro voor het voortgezet onderwijs en leerlingaantal x 1202 euro voor het primair onderwijs. Teldatum is 1 oktober 2021. Heb je geen zin om te rekenen? Klik dan jouw bestuur even aan op de website van Dus-i en je ziet het in een oogopslag.

Aanvullende subsidie voor het inzetten van een basisteam

Naast de ‘gewone’ regeling Verbetering Basisvaardigheden is er 27 miljoen euro beschikbaar voor de zogenaamde ‘aanvullende subsidie’, die bestaat uit het inzetten van een basisteam. Zo’n team werkt vraaggericht en helpt scholen met het maken van een plan ter verbetering van de basisvaardigheden. Ook ondersteunen ze bij uitvoering. Als jouw school geselecteerd is voor de aanvullende subsidie neemt het basisteam contact met je op. Er is ruimte voor 150 aanvragen voor het basisteam.

Het totaalbedrag dat beschikbaar is, is best fors. Dit betekent dat je als school flinke stappen kunt zetten in de verbetering van de basisvaardigheden. Een nadeel is natuurlijk dat er niet veel scholen mee kunnen doen. Het Ministerie is zich hiervan bewust en denkt daarom ook na over een structurele verandering hiervan.

Vervolgstappen na indienen aanvraag

Als je de aanvraag hebt ingediend wordt er geloot. Is jouw school ingeloot? Gefeliciteerd! Dan kun je aan de slag met het activiteitenplan. Om zo’n plan op te stellen kun je een format volgen. Dit format is nu nog niet openbaar maar volgt uiteraard wanneer het nodig is. Je moet het in ieder geval in februari ’23 inleveren. Nogmaals: dat is nú nog niet van belang. Het enige wat jij moet weten is wat je met de gelden wilt doen en ervoor zorgen dat jouw MR betrokken is. Zodra er meer informatie is geven wij een update.

Neem de tijd voor de verantwoording

Ten slotte, maar zeker niet onbelangrijk: de verantwoording. Daar wordt namelijk vaak makkelijk over gedacht, omdat het ‘maar een G1-verantwoording’ is. Vergis je echter niet, je bent hier niet in een paar uurtjes klaar mee. Hier lees je een blog over de G1-verantwoording.

Ondanks dat het een G1-verantwoording betreft, vraagt het Ministerie jou om een 0-meting uit te voeren en het volledige traject te monitoren. Je moet kunnen aantonen of jouw interventies effectief zijn geweest, het hele project door. Daarom is het essentieel dat je aan de voorkant goede definities opstelt en iemand aanwijst die dit bewaakt. Je mag een deel van de gelden hiervoor vrijmaken overigens.

Een monitoringsverslag kan worden opgevraagd, dit gaan ze steekproefsgewijs doen. Daarnaast is het ook voor jouw accountant belangrijk om alles goed bij te houden. Die kijkt weliswaar met een andere bril/aanvullende eisen dan het Ministerie maar ook hij moet aantonen dat een project conform regeling/aanvraag is gelopen. Dus nogmaals: zorg dat je het aan de voorkant goed organiseert, dat scheelt heel veel gedoe aan de achterkant. Wij spreken uit ervaring. We kunnen je hier overigens goed bij helpen. Dus heb je een vraag? Neem gerust contact op. Ons team van experts staat voor je klaar!

Published On: augustus 23rd, 2022 / Categories: Blog, G1-verantwoording, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs /