Misschien heb je er al eens van gehoord of hem in de vorige ronde aangevraagd: de subsidieregeling School en Omgeving. Deze regeling is bedoeld om leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden dat past bij de lokale behoefte en omgeving. Het idee hierachter: kansengelijkheid verbeteren en ieder kind de mogelijkheid geven tot gelijkwaardige deelname aan de maatschappij, ongeacht hun thuissituatie of omgeving.

Voor scholen in het basis – en voortgezet onderwijs met een positieve achterstandsscore

De regeling School en Omgeving is er voor scholen in het basis – en voortgezet onderwijs met een positieve achterstandsscore. Daarnaast kunnen scholen uit het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs die meer dan vier leerlingen hebben met een niet-Nederlandse culturele achtergrond aanvragen. Ten slotte mogen ook scholen van de BES-eilanden een aanvraag doen. Ben je benieuwd of jouw school een positieve achterstandsscore heeft? Check het even op de website van het CBS.

Coalities vormen in de directe omgeving

Met de subsidie wil de overheid dus dat er meer kansengelijkheid ontstaat in het onderwijs. Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar, vraag je je wellicht af.

Het idee is dat er coalities gevormd moeten worden, bij voorkeur in de directe omgeving. Zo’n coalitie bestaat in ieder geval uit de gemeente, de school en bijvoorbeeld een bibliotheek of lokale zorgpartij. Partijen die de omgeving kennen dus. Het is niet per definitie uitgesloten dat er een landelijke organisatie in de coalitie komt. Er zijn bijvoorbeeld ook instellingen die scholen goed ondersteunen bij het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden.

Het is belangrijk om te weten of je een starter, doorgroeier of voorloper bent met jouw coalitie.  Een starter ben je -vanzelfsprekend- als je nu een coalitie vormt of dit net hebt gedaan. Een doorgroeier bestaat al langer. Een voorloper is een coalitie die een aanvraag voor de subsidie School en Omgeving heeft gedaan in mei 2022.

Budget en beschikbaarheid subsidieregeling School en Omgeving

Er wordt een fors bedrag beschikbaar gesteld voor School en Omgeving: 34 miljoen! Die is echter niet voor iedereen toegankelijk. Dit jaar is gesteld dat 35 startende coalities gebruik kunnen maken van de subsidie. Het bedrag dat er per coalitie beschikbaar is, is 75.000 euro.

Daarnaast is er ruimte voor 50 doorgroeiers. Zij kunnen 100.000 euro krijgen. Voor deze bedragen geldt: niet meer en niet minder.

De deadline voor het aanvragen voor de startende coalities is 25 september 2022, voor doorgroeiers is dat 30 september 2022.
Binnen 13 weken hoor je of School en Omgeving voor jou is. Zo ja, dan kun je in het nieuwe kalenderjaar van start gaan.

G1 verantwoording

De verantwoording is een G1 maar let op! Hier vergissen veel scholen en bestuurders zich in.
Het lijkt een hele eenvoudige verantwoording maar er zitten haken en ogen aan.
Dat hebben we gezien bij het verantwoorden van de Inhaal- en ondersteuningssubsidies.

Veel scholen dachten ‘ah, dit is super simpel!’. Als je het van tevoren goed inricht dan ís het ook super simpel. Alleen er moet wel wat gebeuren voor je aan de slag kunt met verantwoording. Om dat achteraf te moeten doen is onnodig ingewikkeld. Let daar dus even op en zorg ervoor dat je de verantwoording goed inregelt of laat inregelen. Heb je daar vragen over, of heb je überhaupt een vraag over het indienen van deze aanvraag? Neem contact met ons op, we kijken graag met je mee.

tekening van hoe school en omgeving er uit kan zien