Er zijn nog steeds veel jongeren die recht hebben op onderwijs, maar die hier geen gebruik van maken. We noemen hen ook wel “thuiszitters”.

De subsidie -Wel in ontwikkeling- is uiteindelijk gericht op deze kinderen en jongeren. Het biedt de mogelijkheid tot samenwerkingsverbanden om geld aan te vragen om deze jongeren te bereiken en terug te krijgen in het reguliere onderwijs.

Specifiek gaat het om alle kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven bij een school

De regeling kan alleen aangevraagd worden door een samenwerkingsverband. Ben jij dus een school en heb je het idee dat er veel van deze leerlingen in jouw buurt zijn, neem dan contact op met het samenwerkingsverband en kom samen tot een plan om deze regeling aan te vragen.

De aanvraag is niet heel ingewikkeld voor de subsidie -Wel in ontwikkeling-

Het plan dat je samen opstelt heeft te maken met directe- en indirecte activiteiten en een koppeling van deze activiteiten aan een doel. Dat doel is het bereiken van de jongeren en zorgen dat hun recht op onderwijs beschermd wordt. Met andere woorden: ervoor zorgen dat ze gebruik kunnen maken van onderwijs.
Je beschrijft dus drie korte stukjes van maximaal 500 woorden per vraag. Heb je dat gedaan, dan kun je de subsidie aanvragen om te zorgen dat de jongeren weer bij jullie komen.

Hoeveel geld precies beschikbaar is verschilt per samenwerkingsverband

Wanneer je naar de website van Dus-i gaat en klikt op -Wel in ontwikkeling-, kun je jouw samenwerkingsverband opzoeken en op een voorbeeldversie klikken. Scroll je iets naar beneden dan zie je bij de aanvraag hoe hoog het bedrag is waar jouw samenwerkingsverband recht op heeft. Op basis daarvan kun je realistische plannen maken.

Heb je hier vragen over? Je kunt altijd contact opnemen, we helpen je graag verder!