Alle scholen in het voortgezet- en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in het eerste en tweede leerjaar.

Deze subsidie is in het leven geroepen nadat er veel leerlingen geen eindtoets hebben kunnen doen op de basisschool in het schooljaar ’19-20. Ook door coronavertragingen zijn sommige leerlingen niet op een passend niveau terechtgekomen. Dankzij de regeling kan het best passende onderwijsniveau gemeten worden wanneer er reden tot aanname is dat de leerling niet op het juiste niveau zit. Een capaciteitentest stelt het niveau vast en maakt het voor de leerling mogelijk om alsnog op het juiste niveau in te stromen.

Laagdrempelige afname

De testen kun je als school zelf afnemen, klassikaal. Er wordt geen bijdrage verwacht van leerlingen en hun ouders/verzorgers. De drempel is dus laag en ook het budget is ruim voldoende. Voor dit kalenderjaar is er tien miljoen beschikbaar voor deze subsidie, voor 2023 is dit 5,8 miljoen.

Aanvraagmomenten

Er zijn meerdere aanvraagmomenten voor de subsidie voor capaciteitentesten in het voortgezet onderwijs. Het eerste moment was in 2021. De aanvraagmomenten die je nog kan gebruiken zijn:

  • 6 september en 4 oktober 2022 en dat gaat over de activiteitenperiode van het kalenderjaar 2022.
  • Sowieso is er een aanvraagmoment tussen 15 januari en 15 februari 2023 voor dat kalenderjaar.

Aanvraag

Het bedrag dat je kunt aanvragen bereken je door het aantal leerlingen van de eerste twee leerjaren te vermenigvuldigen met 40 euro. Het aanvragen wijst redelijk voor zich, via deze link. Belangrijk is dat je je bevoegd gezag registreert. Ben je niet gemachtigd, laat je dan machtigen om ervoor te zorgen dat je ook een aanvraag kunt doen namens het bevoegd gezag. Je kunt hiervoor overigens ook een format van het Ministerie van OCW downloaden.

Heb je eenmaal aangevraagd dan kun je dit niet meer veranderen.

Wat ten slotte nog goed is om te weten: onder één BRIN-nummer kunnen meerdere vestigingen vallen. Het volgnummer is dus leidend voor de subsidie. Heb je vragen? Je weet me te vinden. Veel succes!

Published On: september 15th, 2021 / Categories: Blog, Speciaal onderwijs, Subsidie capaciteitentesten, Voortgezet onderwijs / Tags: , /