We hebben al drie rondes gehad en er komen er nog in ieder geval twee aan. De eerste is in april 2024 en de volgende is in september 2024. De eerste ronde waar ik het nu over heb van aankomende april gaat 2 april open en sluit twee weken later.

Deze ronde kunnen alle scholen aanvragen. Er wordt wel weer gebruik gemaakt van achterstandsscores. De kans dat je nu erbij zit is groter omdat we natuurlijk al drie rondes gehad hebben waarin scholen een subsidie toegekend hebben gekregen. De andere verandering is dat je geen toestemming meer hoeft te vragen of een informatieplicht hebt naar je MR voordat je indient. De MR heeft nog steeds wel instemmingsrecht, dus moet nog wel toestemming geven op het plan, maar je hoeft geen bewijs meer te verzamelen dat je vooraf de MR hebt geïnformeerd dat je deze aanvraag gaat doen.

Wat moet je weten om de subsidie basisvaardigheden aan te kunnen vragen?

Bepaal op voorhand waar je op in gaat zetten. En dat kan dan zijn taal, rekenen, burgerschap of digitale geletterdheid. Hierbij is taal of rekenen verplicht. Dus je kan taal en burgerschap doen, taal en digitale geletterdheid of taal, digitale geletterdheid en burgerschap. Maar niet digitale geletterdheid en burgerschap. Dan moet taal of rekenen daarbij zitten. Natuurlijk mag je ook op alles inzetten. En je mag ook ervoor kiezen om alleen op taal in te zetten of alleen op rekenen.

Op het moment dat je erbij zit, dan word je uitgenodigd om een plan te maken. En dat plan moet je uitwerken op basis van de menukaart van het ministerie. Dus alles wat je doet moet je onderbouwen met wetenschappelijk bewijs waarom deze subsidie uitgegeven moet worden aan dat desbetreffende onderdeel volgens jou.

Het is een mooie kans om een stap te zetten, vooral nu ook de inspectie de basisvaardigheden meeneemt bij de bezoeken en om grote stappen te kunnen maken.

Wil je meer weten? Beluister de podcast.

Laat ons weten of je meer informatie nodig hebt of dat je ondersteuning wil hebben bij het indienen dan wel verantwoorden van deze subsidie. We helpen je graag. Voor meer informatie kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Published On: maart 29th, 2024 / Categories: Blog, G1-verantwoording, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs /