Graag vertel ik je meer over de stichting Het Old Burger Weeshuis. Van oudsher heeft deze stichting het doel het verzorgen en opvoeden van wees-, half wees- en niet weeskinderen. Maar MAZE Subsidies zou er niet over schrijven als het niet over subsidies zou gaan die ook van toepassing kunnen zijn op het onderwijs.

Het gaat over een fonds. De Stichting heeft het doel: het ontwikkelen van activiteiten op sociaal, cultureel en historisch gebied. En alles in de ruimste zin van het woord dus. Bij voorkeur in de provincie Friesland.

Ook voor groene schoolpleinen

We kunnen hier dus ook een aanvraag doen voor groene schoolpleinen. Uiteraard moet het goed onderbouwd worden en moeten we kunnen aantonen dat we ook bij andere fondsen een aanvraag hebben gedaan. Ook moeten we kunnen vertellen wat we specifiek van hen zouden willen hebben.

6x per jaar kan je een aanvraag doen

Je kunt zesmaal per jaar een aanvraag doen, want dan komt het bestuur bijeen. Een aanvraag doe je door een e mail te sturen met daarbij het projectplan en de begroting. Daarna beslist het bestuur of er voldaan wordt aan de vereiste en of er een redelijk bedrag gevraagd wordt. Dit bedrag zal niet heel erg groot zijn. Dus verwacht niet dat je hier 20 speeltoestellen van kan bekostigen, maar Je kan altijd even contact opnemen om af te stemmen om van tevoren te checken wat de bedoeling is. Deze vragen stel je per e-mail, dan wordt er contact met je opgenomen.

Onderdeel van een puzzel

Het is altijd interessant om dit fonds in je achterhoofd te houden als je een aanvraag van een schoolplein gaat neerleggen. Met ‘neerleggen’ bedoel ik puzzelen hoeveel je van welk fonds kunt krijgen om uiteindelijk je schoolplein te bekostigen. Dus dat zou kunnen betekenen dat je hier bijvoorbeeld € 1.000 aanvraagt en de overige gelden van andere stichtingen of fondsen (of subsidieregelingen van de gemeente of provincies als je geluk hebt) kan ontvangen.

Published On: januari 10th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Speelplein /