School en Omgeving: Nieuwe Kansen in 2023-2025

Welkom bij deze informatieve blog over de School en Omgeving-regeling voor de periode 2023-2025. Het jaartal is van belang omdat vorig jaar dezelfde regeling werd geïntroduceerd, maar dan voor de jaren 2022-2023. Hoewel het doel hetzelfde is gebleven, zijn de details van de regeling aanzienlijk veranderd. In deze blog bespreken we de nieuwe regels en kansen die deze regeling met zich meebrengt.

Voor Wie is Deze Regeling Bedoeld?

Deze regeling is bedoeld voor zowel categorie A- als categorie B-scholen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk om te bepalen tot welke categorie jouw school behoort.

Samenwerken voor Succes

De kern van deze regeling draait om samenwerking. Je kunt ervoor kiezen om aan te sluiten bij een bestaande coalitie of om een nieuwe coalitie te vormen. Deze coalitie moet ten minste bestaan uit de gemeente waar de school gevestigd is, de school zelf, en een maatschappelijke organisatie of lokale partij. De lokale partij kan diverse vormen aannemen, zoals de bibliotheek, welzijnsorganisaties, lokale sportverenigingen, of culturele instellingen. Denk ook aan zorginstellingen, sociaal werkers en jeugdwerkers. Landelijke organisaties kunnen eveneens een rol spelen als ze op lokaal niveau waarde kunnen toevoegen. Wees creatief en denk aan diverse mogelijkheden!

Een aantal voorbeelden van samenwerkingspartners zijn Stichting Technotrend, Stichting Energy Challanges, en EcoSchool, die programma’s aanbieden gericht op duurzaamheid en het betrekken van leerlingen bij systeemveranderingen. RobotWise is een ander voorbeeld, waar kinderen met behulp van robots werken aan sociale en technologische vaardigheden.

Praktische Overwegingen

De aanvraagperiode voor deze regeling is kort, van 28 augustus tot eind september. Dit betekent dat je niet alleen je partners en coalitie moet bepalen, maar ook het aantal uren aan aanbod moet vaststellen. Deze uren hebben betrekking op activiteiten buiten de reguliere onderwijstijd. Houd er rekening mee dat het aantal uren verschilt voor A- en B-scholen. A-scholen moeten minimaal vier uur aanbieden, terwijl B-scholen minimaal vijf uur moeten aanbieden.

Bij A-scholen wordt ook verwacht dat je na toekenning een kwaliteitsplan opstelt en dat je een duidelijke ambitie hebt. De ambitie is het streven naar tien uur aanbod per week, hoewel het begrijpelijk is dat dit niet altijd haalbaar is tijdens de projectperiode. In je kwaliteitsplan kun je aangeven hoe je op termijn deze ambitie wilt realiseren.

Belangrijke Overwegingen

Er zijn bepaalde beperkingen met betrekking tot de partners die je kunt betrekken. Partners die bijles geven, trainingen voor eindtoetsen of examentrainingen verzorgen, en buitenlandse reizen, zijn uitgesloten van deelname. Zorg ervoor dat je deze zaken in gedachten houdt bij het selecteren van je partners.

Vergoeding en Looptijd

De vergoeding voor deelnemende scholen varieert op basis van categorie. A-scholen ontvangen €236,- per klokuur per week per schooljaar, terwijl B-scholen €118,- per klokuur ontvangen voor een vast aantal uren per week per schooljaar. B-scholen worden geacht aan co-financiering te doen om het budget aan te vullen. Als co-financiering niet haalbaar is, ontvang je nog steeds €118,-, wat nog steeds voldoende is om een waardevol programma te realiseren.

Het indienen van Aanvragen

Het aanvraagproces vereist zorgvuldige planning en afstemming binnen de coalitie. Zorg ervoor dat iedereen in de coalitie dezelfde informatie verstrekt om verwarring te voorkomen. Het is belangrijk om te onthouden dat iedere school binnen de coalitie afzonderlijk subsidie moet aanvragen.

Tijd en Verantwoording

Houd er rekening mee dat er rapportages vereist zijn om verantwoording af te leggen over de besteding van de subsidie. De verantwoording moet in november 2025 worden ingediend. Daarnaast wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de programma’s, waarbij je medewerking wordt verwacht. Een ander belangrijk punt is dat alle medewerkers die met de kinderen werken, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten hebben.

Nog Meer Mogelijkheden

Voor coalities die vooroplopen en graag hun kennis willen delen, is er de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen voor een lerende aanpak. Deze aanpak biedt €10.000,- extra voor het delen van best practices en het organiseren van bijvoorbeeld online evenementen.

Kortom

Deze regeling biedt aanzienlijke mogelijkheden, maar vereist zorgvuldige planning en samenwerking. Als je nog vragen hebt of hulp nodig hebt bij de aanvraag, aarzel dan niet om contact op te nemen.

 

Wij staan klaar om je te ondersteunen bij het begrijpen en benutten van deze regeling. Veel succes!

Beluister hieronder de podcast. Of neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Op de hoogte blijven van alle subsidies? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Published On: oktober 24th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs /