De subsidie IFO is bedoeld om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid. Misschien ken je de regeling al, want eerder was hij bekend onder de namen BIOS, VIOS en IPV. Nu draagt hij dus de naam IFO, en per 16 december 2020 zijn er een aantal wijzigingen gepubliceerd op deze regeling. Ik neem je mee in deze regeling én de wijzigingen, zodat je die op tijd kunt doorvoeren om uiterlijk 1 januari 2021 de aanvraag in te dienen.

De Nederlandse overheid wil graag dat internationalisering beter ingebed wordt in het algemeen schoolbeleid. De subsidie IFO ondersteunt zowel het primaire- als het voorgezet onderwijs en aoc’s. Hóe je als instelling invulling geeft aan de subsidie is redelijk vrij, zolang het maar bijdraagt aan duurzame integratie. Te denken valt bijvoorbeeld aan inzet en doorontwikkeling van tweetalig onderwijs. Of aan andere onderwijsconcepten, zoals Chinees doorvoeren in je curriculum en als examenvak, of Russisch. Ook kun je een geïntegreerde burgerschapslijn inrichten waarmee je inzet op het verwerven van interculturele competenties.

Verandering IFO: geen mobiliteit

In voorgaande jaren was het mogelijk om naast bovengenoemde voorbeelden ook groepsactiviteiten te organiseren waarbij je op mobiliteit ging. Leerlingen gingen dus internationale competenties verwerven in het buitenland. Dat mag nu niet meer. Alles wat aan mobiliteit gelinkt is in jouw aanvraag wordt geweigerd. Haal dat er dus uit mocht je het hebben opgenomen. Wil je wel mobiliteit uitvoeren kijk dan even naar andere bronnen, zoals Erasmus+

Verandering IFO: geen buitenland activiteiten

Ook andere activiteiten die gelinkt zijn aan buitenlandbezoek vallen niet meer binnen deze subsidieregeling. Denk aan job shadowing en activiteiten voor leerkrachten of staf die plaatsvinden in het buitenland. Dit is een grote verandering t.o.v. voorgaande jaren. Mijn inschatting is dat dit gebeurt omdat je professionalisering in het buitenland ook door middel van de Erasmus plus kunt realiseren. Nogmaals: dit is míjn inschatting. Ik zit niet aan de tekentafel natuurlijk.

Hoogte subsidie IFO

Als primaire onderwijsinstelling kun je 5000 euro per locatie aanvragen met een maximum van 20.000 euro voor een schoolbestuur met tien instellingen. Het is dus wel zo aardig om met elkaar te bekijken wie wat nodig heeft, mocht je het bedrag moeten verdelen. Handig om te weten is dat er geen cofinanciering bij zit dus 5000 euro is het bedrag dat je opgeeft.

Voortgezet onderwijsinstellingen en aoc’s kunnen rekenen op 10.000 euro per instelling. Ook hier geldt: ieder bevoegd gezag tot en met tien instellingen krijgt maximaal 20.000 euro. Ben je met meer dan twee instellingen ga dan vooral met elkaar om de tafel. Is jouw bestuur of bevoegd gezag groter dan tien instellingen dan kun je rekenen op 30.000 euro, onderling te verdelen.

Aanvraag

Voorgaande jaren deed je in april de aanvraag. Dat is nu in januari, voor het komend schooljaar. In januari dit jaar vraag je dus aan voor uitvoering schooljaar 2021/2022. Ik raad je aan om snel aan te vragen want de ervaring leert dat deze subsidie snel op is. Je vraagt de subsidie aan via www.dusi.nl. Via deze link kom je direct bij het aanvraagformulier.

Invulling subsidie IFO

Het is een optie om de bestande internationaliserende onderwijsconcepten door te ontwikkelen maar je kunt de subsidie ook op hele andere en vernieuwende manieren inzetten. Denk aan gastlessen of materialen, of misschien heb je hele gave ideeën voor internationale projecten. Zo ken ik een school met een project dat een heel leerjaar wordt ingevoerd. Leerlingen stichten hierbij een eigen land. In subgroepen maken ze zich druk om cultuur, juridische kwesties, handhaving, natuur etc. Alle aspecten van een samenleving en hoe dat tot stand komt wordt met elkaar gedeeld. Deze school heeft de subsidie aangewend om materialen voor dit project te bekostigen.

Inzet op kansengelijkheid

Wat ook erg interessant kan zijn, zijn spannende gastlessen op het gebied van kansengelijkheid. Illiass El Hadioui, grondlegger van de Transformatieve School is dé man als het gaat om kansengelijkheid in het onderwijs. Hij is in te zetten voor zowel leerlingen als docenten. Stel je eens voor dat je op zo’n manier alle neuzen van docenten dezelfde kant op krijgt. Dat kan echt een pré zijn om internationalisering te laten landen in de school.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden te bedenken, de keuze is reuze. Je kunt veel kanten op met deze subsidie. Houd het doel goed voor ogen: ga je met de activiteiten die je bedenkt de internationalisering echt een duurzame plaats geven in jouw schoolbeleid? Of ben je op incidenteel niveau bezig? In het eerste geval is de subsidie echt iets voor jouw school.

Ten slotte

Ik kan me voorstellen dat het nogal een verhaal is. Je mag altijd contact met me opnemen om te sparren. Ik heb ervaring met deze regeling en al zijn voorgangers (bios, ios). Ook kan ik met je meekijken naar de verantwoording (dat is een G1 verantwoording die je doet bij Duo middels jouw jaarverslag. Voorheen was dit bij Nuffic).

Heel veel succes met het aanvragen van deze subsidie. Als je me nodig hebt: je weet me te vinden!

Published On: maart 9th, 2021 / Categories: Blog, Subsidie IFO /