De subsidie Basisvaardigheden heeft heel wat stof doen opwaaien in onderwijsland. Je hebt hem waarschijnlijk wel voorbij zien komen. Scholen konden hun naam doorgeven als ze een als ze mee wilden doen. Vervolgens vond er een loting plaats en op grond van die loting is er geld uitgedeeld. Een bedrag van € 961 per leerling voor het PO en, een bedrag van € 1202 per leerling voor het VO.

Nou ja, de meningen zijn verdeeld, de een zegt, Ik vind het niet eerlijk. De ander zegt, je wist waar je aan begon, dus ze was ingeloot dat je waarschijnlijk niks gezegd. Nou ja, goed, dat gaat alle kanten uit. Het is helemaal mijn bedoeling niet om een discussie te starten, maar Dit is even een bruggetje.

Alleen scholen met een positieve achterstand score kunnen aanspraak maken op subsidie

Deze regeling is nu aangepast en alleen scholen met een positieve achterstand score kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Dat betekent dat er alleen nog maar geld gaat naar scholen die ‘achterstand’ leerlingen op hun school hebben of leerlingen met gewicht. En dat daarna gekeken wordt en dit het criterium is om überhaupt mee te mogen doen.

Alle details zijn nog onbekend, maar mijn aanname is eigenlijk dat eenzelfde soort gelijke bedragen aangehouden gaan worden. De subsidie komt deze maand (maart 2023) uit, dus dan weet je in ieder geval dat hij er aan komt. Dit is ook een aankondiging van deze subsidie. Zodra er meer bekend is, ga ik je er ook meer over vertellen. Maar voor nu kun je vast nadenken met elkaar of je mee wil doen deze keer.

Bedenk als je mee wilt doen, waarmee je dan mee wilt doen: je kunt subsidie aanvragen voor een ieder geval taal en/of rekenen. Dat is verplicht. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor burgerschap en digitale geletterdheid.

Voor taal en rekenen moet je verplicht meedoen aan metingen voor burgerschap en digitale geletterdheid was dat in de vorige ronde niet zo. Of ze dat gaan aanpassen, denk het niet. Zou altijd leuk voor jezelf zijn om te meten wat het nou voor effect heeft als je iets gaat veranderen.

Maar het is niet verplicht vanuit de subsidie. Dus ja, wil je dit, denkt er vast over na. Wil je alvast voorbeelden horen van wat andere scholen hebben gedaan? Neem dan even contact op dan kunnen we eens met je mee brainstormen.

Gebruik maken van het basisteam van het ministerie

Ook denk ik dat het deze ronde weer mogelijk is om gebruik te maken van de team van het ministerie. Het basisteam. Daar krijg je dan extra geld voor. Dat is een vinkje wat je aan kan zetten bij de aanvraag.

Dit team gaat ook echt inhoudelijk met je meekijken. Zij gaan niet voor de klas staan. Het zijn wel experts die met je mee kunnen kijken op taal en/of rekenen, zodat je als team een stap kunt zetten.

Een concreet voorbeeld: wat moet je concreet doen om ervoor te zorgen dat technisch lezen in groep 3 omhoog gaat en dat de signaleringswaarde in ieder geval behaald wordt? Daar weten zij alles van.

Het is wel zo dat als je dat aanvinkt bij je aanvraag, dat je niet controle hebt over wie je over de vloer gaat krijgen. Dus dat is wel even de afweging waard. Want als je voor het geld gaat, als je het mij vraagt, kun je voor het geld natuurlijk zelf gewoon een partij uitkiezen die je hierbij gaat helpen en dan heb je daar niet per se nog extra geld voor nodig.

Want het geld dat je krijgt is behoorlijk dekkend, laat ik het zo maar even zeggen. De keuze is aan jou als school. Meer informatie volgt zodra de regeling uitgekomen is.