Subsidieaanvraag indienen

Gezien mijn talent en passie voor het vinden van geschikte subsidies en fondsen, wist ik eigenlijk meteen waar we een aanvraag zouden kunnen indienen voor dit prachtige plan: de New Mobility Foundation! Dit fonds, onder leiding van voormalig minister-president Jan Peter Balkenende, steunt projecten die mobiliteitsarmoede bij kwetsbare doelgroepen tegengaan. Deze doelstelling sluit perfect aan bij het idee van Joke. Na het in kaart brengen van onze doelgroepen (licht verstandelijk gehandicapten, mensen met een psychosociale handicap, statushouders en alleenstaande minderjarige vluchtelingen) zijn we gaan onderzoeken of er belangstelling was voor deze Virtual Reality-app binnen het werkveld. De belangstelling was en is groot. Geweldig! We konden door.

Published On: november 7th, 2020 / Categories: Blog, Virtual Reality /