De subsidie Vrijroosteren leraren is bedoeld om scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te versterken. Door leraren vrij te roosteren kunnen zij aan de slag met een coach zodat ze beter in staat zijn om leerlingen met achterstand te begeleiden. Deze subsidie kent nu zijn derde ronde en verschilt iets van de eerste rondes.

Doelgroep subsidie Vrijroosteren leraren 3

De doelgroep voor deze subsidie is vrij specifiek. Hij kan namelijk alleen aangevraagd worden door besturen uit het primair- en voortgezet onderwijs die een achterstand hebben volgens de definitie van het ministerie. Deze definitie houdt in dat de achterstandsscore in 2020 is vastgesteld op hoger dan tweeënhalf voor het po en voor het vo geldt dat je een leerplusarrangement moet hebben. Voldoe je daaraan? Dan mag jouw bestuur een aanvraag indienen. Dit geldt óók als er slechts één school is binnen het bestuur die voldoet aan deze definitie.

Een handige manier om uit te zoeken of je een leerplusarrangement hebt is door te kijken naar de subsidieaanvraag die je waarschijnlijk hebt ingediend voor het inhaal- en ondersteuningsprogramma. Heb je daar 20% ontvangen? Gefeliciteerd, dan heb je een leerplusarrangement. Voor het po geldt: als je als po-school een de 20% hebt ontvangen, heb je waarschijnlijk ook een positieve achterstandsscore.

Helpen deze gegevens niet om te achterhalen of je die score hebt, stuur me dan even een berichtje. Dan kijk ik het voor je na.

Inzet subsidie Vrijroosteren leraren 3

Deze subsidie is bedoeld om jouw school te versterken en om te gaan met de verschillen tussen leerlingen. Dit realiseer je door leraren vrij te roosteren en de kans te geven een professionaliseringsslag te maken, zodat zij beter in staat zijn om achterstandsleerlingen te begeleiden. Naast het differentiëren in de klas gaat het ook om intensief begeleiden van leerlingen. Je kunt als school diverse coaches inhuren om jouw leerkrachten te versterken. Dit kan zowel op individueel niveau als op groepsniveau. Naast het coachen van de leerkracht kun je de subsidie ook inzetten op intensieve begeleiding door uitbreiding van uren aan leerlingbegeleiding. De leerling kan dan meer tijd claimen bij de begeleider.

Leraar schrijft mee

Een groot verschil met de eerdere rondes is dat leraren dit keer verplicht zijn om mee te schrijven aan het plan. Ik ga ervan uit dat dit voorheen vaak al het geval was maar toen hoefde dit niet expliciet op papier. Nu wel en dat betekent dat je een groepje vormt binnen de school waarmee de aanvraag wordt ingevuld. De positieve kant hiervan is dat er meteen draagvlak ontstaat omdat het een gezamenlijk proces is waarbij het beeld van de leerkrachten goed wordt meegenomen.

Onderwerpen activiteitenplan

De subsidie wordt in ieder geval besteed aan de intensieve begeleiding van leerlingen en het coachen van leerkrachten. Daarnaast mag er invulling gegeven worden aan ontwikkelactiviteiten en borging. Het is de bedoeling dat je per lijn uiteenzet wat dit voor jouw school betekent en wat de frequentie in intensiteit en verplichting is die je aangaat middels deze aanvraag. Er dient vrij gedetailleerd omschreven te worden wat je gaat bewerkstellingen met de aanvraag.

De details zijn niet voor niets zo belangrijk: je krijgt namelijk 292500 euro als deze subsidie wordt toegekend. Een behoorlijke bak geld dus! Kijk vooral wat qua invulling goed bij jouw school past en ga daarmee aan de slag.

Toekenning

In totaal worden er tien subsidies toegekend aan het primair- en tien aan het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt rekening wordt gehouden met regionale spreiding. Gaat jouw buurman bestuur ook aanvragen? Overleg dan even over elkaars bedoelingen. Wie weet kun je elkaar helpen. Houd er in ieder geval rekening mee dat er een kans is dat je niet ingeloot wordt. Heb je deze subsidie al eerder ontvangen? Dan heeft een aanvraag geen zin. Hij wordt maar een keer toegewezen.

Praktisch

  • Je dient de aanvraag in via https://www.formulierdus-i.nl/vrl/.
  • Aanvragen is mogelijk van 15 februari tot en met 1 april 2021
  • Heb je al een subsidie of een andere financiële bijdrage aangevraagd of ontvangen in het kader van het Actieplan Gelijke Kansen? Meld dit dan in de aanvraag. Je komt namelijk niet in aanmerking voor meerdere subsidies voor dezelfde activiteiten uit het actieplan.

Ik vind dit echt een topsubsidie, omdat het je de kans geeft jouw docenten een type professionalisering te bieden die je anders niet in zo’n korte periode kunt neerzetten. En nogmaals: je creëert draagvlak omdat het een plan is van de school voor de school. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de leerling hier onwijs mee geholpen is. Heb je hulp nodig bij de aanvraag dan weet je me te vinden. Ik heb deze subsidie al vaker begeleid en succesvol aangevraagd dus kan je altijd helpen.

Val jij in de doelgroep, heeft jouw school behoefte aan deze regeling en heb je er ruimte voor? Go for it!

Published On: maart 9th, 2021 / Categories: Blog, Subsidie vrijroosteren /