Wie het nieuws een beetje in de gaten heeft gehouden weet dat de Nederlandse overheid vindt dat leerlingen binnen ons onderwijssysteem te weinig basisvaardigheden krijgen aangeleerd. Hiermee doelen ze op vakken als taal, rekenen, wiskunde (in het geval van voortgezet onderwijs), burgerschap en digitale geletterdheid.

Hoewel de meningen over deze bewering verschillen, blijft het feit dat Nederland daar iets aan wil doen. En willen zij iets eraan doen, dan gooien ze er een subsidie in! De subsidie Verbeteren basisvaardigheden po en vo is, zoals de naam al zegt, gericht op het primair- en voortgezet onderwijs.

Een paar praktische punten op een rij voor de subsidie -verbeteren basisvaardigheden po en vo-

  • De aanvraagperiode opent half augustus en sluit eind september. Je hebt dus maar 5 á 6 weken de tijd om aan te vragen.
    Houd dit dus goed in de gaten, want met de start van het schooljaar is dit vaak een hectische periode, maar het is zonde om dit te laten schieten.
  • Er kunnen slechts 500 scholen aanspraak maken op de subsidie. Dit geldt voor alle po en vo scholen bij elkaar!
  • Word je ingeloot – wij gaan ervan uit dat er een loting komt-, dan krijg je 900 euro per leerling in het primair onderwijs en 1.200 euro per leerling in het voortgezet onderwijs. Daar kun je effectieve interventies mee doen.

5 activiteiten voor subsidie -verbeteren basisvaardigheden po en vo-

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft wederom een menukaart gemaakt waaruit je activiteiten kunt kiezen. Dit zijn de volgende vijf activiteiten:

  1. Extra instructie en onderwijstijd
  2. Effectieve didactiek
  3. Professionalisering
  4. Klassenmanagement
  5. Leer en ontwikkelmiddelen

We hebben nog geen exacte definities van de activiteiten omdat de regeling nog niet live is. In augustus volgt dus een uitgebreider artikel met de ins en outs hiervan.

Aanvullende subsidie voor 150 scholen

Bovengenoemde betreft de basissubsidie. Er komt ook nog een aanvullende subsidie, waar 150 scholen voor ingeloot kunnen worden. Het idee van de aanvullende subsidie is dat je daarmee een basisteam uitnodigt dat bij jou op school komt en samen met jouw team een plan opstelt om de basisvaardigheden te versterken/ontwikkelen. Krijg je deze extra subsidie, dan heb je waarschijnlijk geen keuze in wie de externen zijn. Dus heb je daar geen zin in: vraag het vooral niet aan.

Ons advies: wil je meedoen, doe het dan nu

In april 2023 wordt de regeling geëvalueerd. Naar alle waarschijnlijkheid komen er nog twee instapmomenten bij. Toch is ons advies: wil je meedoen, doe het dan nu. Je weet immers niet wat er volgend jaar allemaal gebeurt. Misschien blijkt uit de evaluatie dat het geen succes was en volgt er geen nieuw instapmoment. Dan is je wachten voor niets geweest.

Is deze subsidie iets voor je? Go for it. Hou de blog in de gaten dan weet je half augustus wat er van je verwacht wordt. Heb je echt geen tijd? Vraag of wij dit werk voor je uit handen willen nemen want dat doen we met liefde en plezier!