Misschien ken je hem nog van vorig jaar: de SUVIS-regeling. Dit was een regeling voor scholen om de ventilatie van schoolgebouwen te bekostigen. Je kon op basis van je leerlingenaantal een maximale begroting opstellen. Van dit totaalbedrag kon je toen 30% aanvragen bij het Rijk. De overige 70% moest je zelf bijleggen of bij de gemeente verhalen. In de praktijk bleek dit voor sommige scholen niet haalbaar. Daarom is er nu een Maatwerkregeling ventilatie in scholen.

De kern van het probleem bij de SUVIS-regeling zat in het feit dat zowel scholen als gemeenten geen rekening hadden gehouden met een begroting van deze omvang. Het ventileren van scholen is een omvangrijke klus waar veel geld mee gemoeid gaat. Niemand had COVID-19 voorzien, laat staan het effect dat dit zou hebben op het schoolgebouw. Wie herinnert zich de beelden niet van kinderen op school met open ramen en hun jas aan? Uiteraard was ventilatie in scholen voor Covid al een ding, maar deze pandemie heeft het wel uitvergroot.

Werkgroep Maatwerkregeling ventilatie

Omdat het zo lastig bleek om die 70% zelf te financieren is er een werkgroep samengekomen om te onderzoeken hoe scholen verder geholpen konden worden. Het ging hierbij met name om scholen met urgente ventilatieproblemen die die 70% niet konden betalen. Voor hen is de nieuwe maatwerkregeling bedacht.

De voorwaarden van de maatwerkregeling ventilatie in scholen

  • De Maatwerkregeling ventilatie in scholen gaat op 18 juli open en kent twee onderdelen: een basisregeling of een vangnetsubsidie.
  • De basisregeling is bijna hetzelfde als de oude SUVIS-regeling. Je kunt dus 30% aanvragen. Een verandering ten opzichte van vorig jaar is dat het maximum niet meer gericht is op het leerlingenaantal maar op eigen inzicht.
  • Zeg je nou: dit kunnen wij echt niet betalen, dan kun je een vangnetsubsidie aanvragen, die 60% van de begroting omvat.
  • De vangnetsubsidie heeft als voorwaarden dat er twee weken co2 wordt gemeten in de school. Ook komt er een ‘hulpteam ventilatie’ langs om de urgentie vast te stellen. Als blijkt dat dit hulpteam jouw school niet urgent vindt mag je niet alsnog een basissubsidie aanvragen. Je moet dus van tevoren goed bedenken wat je wel en niet kunt bekostigen.

Wij zien het als een goede regeling als je hier toch al mee bezig bent of hier wat mee wil gaan doen. Zorg ervoor dat je contact hebt met de gemeente, aangezien zij hier ook wat in te zeggen hebben. Voor de vangnetsubsidie zijn er meerdere tijdvakken. Voor de basissubsidie niet. Dit betekent dat je wel zo snel mogelijk moet beslissen wélke van de twee je aanvraagt. De basissubsidie staat open t/m 31 oktober 2022. Daarna kun je enkel nog vangnetsubsidies aanvragen.

G1 verantwoording bij deze maatwerkregeling

De verantwoording is een G1. Dat lijkt makkelijk, maar uit ervaring weten we dat het niet zo makkelijk als het lijkt. Mocht je daar vragen over hebben, of überhaupt vragen over deze regeling schroom dan niet en neem contact met ons op. We helpen je graag verder!

tekening gemaakt om ventilatie op scholen duidelijk te maken