Er is een nieuwkomer in subsidieland! Op 1 oktober 2021 is de subsidie Heterogene brugklassen geïntroduceerd. Een mooie regeling, waarvoor je slechts zes weken de tijd hebt om aan te vragen (tot 12 november). Ik vertel je er meer over!

Voorkom te vroege selectie

De subsidie Heterogene brugklassen stimuleert scholen om hun brugklassen zo in te richten dat brugklassen bestaan uit leerlingen met verschillende basisschooladviezen. Combinatieklassen dus. Aanleiding hiervoor is de toegenomen kansenongelijkheid vanwege de coronacrisis. Heterogene brugklassen bieden de ruimte om pas na de brugklas een definitieve selectie te maken, waardoor leerlingen de kans hebben om eventuele achterstanden in te halen. Hierdoor komt de leerling alsnog op het best passende niveau uit.

Tijdspanne

Het is goed om te weten dat je als school op dit moment nog geen (heterogene) brugklassen hoeft te hebben om de subsidie aan te vragen. Het schooljaar ‘21/’22 is een voorbereidingsjaar. Vanaf schooljaar ‘22/’23 en uiterlijk ‘23/’24 moeten de heterogene brugklassen geïmplementeerd zijn en moet dit zichtbaar zijn in de openbare beleidsstukken van de school. Het schoolplan en de schoolgids dus. Dit kan ter verantwoording opgevraagd worden.

Hoe in te zetten

De subsidie is in te zetten op vier lijnen en een combinatie daarvan:

  1. De introductie van heterogene brugklassen. Dat kunnen er één of meerdere zijn.
  2. Stel je hebt al zo’n klas, wat door corona best kan, dan mag je hem verlengen tot klas twee of drie.
  3. Je kunt een extra schoolsoort of leerweg inezetten ter verbreding van de heterogene brugklas op meerdere vlakken
  4. Tot slot kun je jouw heterogene brugklas(sen) verbeteren en doorontwikkelen.

Per vestiging is een ton beschikbaar. Let op: een vestiging is een BRIN-zes nummer. Dat betekent dat wanneer je meerdere volgnummers hebt, je voor iedere vestiging een ton kunt aanvragen. De sluitingsdatum is 12 november. Snel aanvragen dus!

De aanvraag

De aanvraag dien je in via dit formulier op www.dus-i.nl. Allereerst vul je de naam- en adresgegevens van het bevoegd gezag in. Vervolgens wordt gevraagd om een RIO-vestigingsnummer. Dit is wat vreemd en lijkt een foutje: hiermee wordt het Brin-zes nummer bedoeld waarschijnlijk. Dit zoek ik momenteel uit, mocht hier duidelijkheid over zijn dan volgt een update in dit blog.

Vervolgens geef je aan voor welke van de vier lijnen zoals hierboven beschreven je gaat werken. Je vertelt aan welke activiteit je gaat werken en met welk doel. Dus stel: je kiest voor de introductie van een of meerdere heterogene brugklassen dan is dat jouw doel. Activiteiten om daar te komen kunnen zijn: werkgroepvormen, kleinere of grotere klassen, meer differentiatie etc. Maak er een globale planning bij. Vervolgens geef je aan op welk niveau je dit gaat doen en wat dus jouw toekomstige brugklassen worden.

In de aanvraag staat de vraag ‘neemt de school deel aan andere subsidieregelingen?’ een rare vraag vind ik, want het antwoord hierop is sowieso ‘ja’. Hier ga ik ook achteraan.
Heb je bovenstaande uitgewerkt? Dan kun je indienen! Dit kan een directeur of bestuurder doen óf een persoon met volmacht, bijvoorbeeld de coördinator van het brugjaar. Zo’n volmacht kun je regelen via de link in het aanvraagformulier.

Verantwoording

Zoals eerder aangegeven moet je de schoolgids en het schoolplan updaten, hier kan naar gevraagd worden ter verantwoording. Daarnaast wordt van je gevraagd dat je meewerkt met het effectiviteitsonderzoek en dat je een rapportage maakt over de voortgang van de activiteiten ten opzichte van de gerealiseerde doelen.

Ik denk dat dit een hele interessante subsidie is om naar te kijken, het biedt veel mogelijkheden voor alle middelbare scholen. Het belangrijkste is natuurlijk dat leerlingen uiteindelijk het onderwijs krijgen dat ze verdienen en dat bij hen past.
Ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn rondom de subsidie Heterogene brugklassen. Ik heb ze ook! Die ga ik dus stellen aan het ministerie en de antwoorden verwerk ik steeds in dit blog.

Weet mij te vinden bij vragen of als je wil samenwerken, veel succes!

visual van brugklassers
Published On: oktober 14th, 2021 / Categories: Blog, Subsidie heterogene brugklassen /