Het is niet voor iedere leerling even makkelijk, de overgang van het vmbo naar mbo, of van vmbo naar de havo. Om deze overgang voor leerlingen te versoepelen kun je als school inzetten op doorstroomprogramma’s. En precies daarvoor kun je nu subsidie aanvragen.

Nieuw is hij niet, de subsidie doorstroomprogramma’s. De kenner onder ons weet dat hij al een paar jaar bestaat. Vorige zomer leek het er echter op dat deze regeling geen doorgang meer zou vinden. Gelukkig is dat besluit teruggedraaid. Goed nieuws voor de leerlingen én onderwijsinstellingen dus want jullie kunnen maximaal 24.500 euro aanvragen per locatie.

In deze regeling gaat het specifiek om het versoepelen van de doorstroom van examenleerlingen van het vmbo. Het gaat hierbij om de klassen die in schooljaar 2021/2022 en schooljaar 2022/2023 in de vierde van het vmbo zitten en doorstromen naar het mbo of de havo. De vmbo-instelling vraagt de regeling doorstroomprogramma’s aan en de andere school (het mbo of de havo) tekent mee.

Aanvraagproces subsidie doorstroomprogramma’s

Als vmbo-school zoek je contact met de havo of mbo-instelling waar (de meeste van) jouw leerlingen naartoe gaan. Vervolgens stel je een plan met elkaar op waarin je de invulling van het subsidie doorstroomprogramma vastlegt. Dit plan dien je in via www.dus-i.nl/subsidies/doorstroom-vmbo-mbo-havo. Dit kan van 1 februari t/m 30 april 2021. Op 30 juli volgt de uitslag. Heb je de subsidie toegewezen gekregen dan kun je uitvoeren vanaf augustus 2021 tot en met het doorstroommoment van de zomer in 2022. Dat is het moment waarop ze daadwerkelijk doorstromen. Of er vervolgens nog verdere uiting wordt gegeven aan het programma is helemaal aan jullie. Houd er wel rekening mee dat het bedrag dat je kunt uitgeven niet eindeloos is; kijk bij grote ambities dus vooral wat er mogelijk is binnen jullie budget.

Budget doorstroomprogramma’s

Het budget voor deze regeling is vastgesteld op 700 euro per leerling met een maximum aantal van 35 leerlingen. Je kunt dus maximaal 24.500 euro aanvragen per locatie. Dat werkt via de BRIN-nummers. Het is mogelijk om per volgnummer een aanvraag te doen.

Ben jij een onderwijsinstelling en heb je vmbo en havo onder één dak? Ook dan kun je de aanvraag indienen. Ga je inzetten op doorstroom naar het mbo dan kun je met slechts één mbo-instelling aanvragen.

Aanvraagproces subsidie doorstroomprogramma’s

Als vmbo-school zoek je contact met de havo of mbo-instelling waar (de meeste van) jouw leerlingen naartoe gaan. Vervolgens stel je een plan met elkaar op waarin je de invulling van het subsidie doorstroomprogramma vastlegt. Dit plan dien je in via www.dus-i.nl/subsidies/doorstroom-vmbo-mbo-havo. Dit kan van 1 februari t/m 30 april 2021. Op 30 juli volgt de uitslag. Heb je de subsidie toegewezen gekregen dan kun je uitvoeren vanaf augustus 2021 tot en met het doorstroommoment van de zomer in 2022. Dat is het moment waarop ze daadwerkelijk doorstromen. Of er vervolgens nog verdere uiting wordt gegeven aan het programma is helemaal aan jullie. Houd er wel rekening mee dat het bedrag dat je kunt uitgeven niet eindeloos is; kijk bij grote ambities dus vooral wat er mogelijk is binnen jullie budget.

Budget doorstroomprogramma’s

Het budget voor deze regeling is vastgesteld op 700 euro per leerling met een maximum aantal van 35 leerlingen. Je kunt dus maximaal 24.500 euro aanvragen per locatie. Dat werkt via de BRIN-nummers. Het is mogelijk om per volgnummer een aanvraag te doen.

Ben jij een onderwijsinstelling en heb je vmbo en havo onder één dak? Ook dan kun je de aanvraag indienen. Ga je inzetten op doorstroom naar het mbo dan kun je met slechts één mbo-instelling aanvragen.

Verdeling budget

Het is slim om met het maken van de plannen en het indienen van de aanvraag rekening te houden met eventuele verdeling van de leerlingen. Stel: je hebt een plan op Zorg en Welzijn en doet een aanvraag voor 35 leerlingen, dan kun je geen aanvraag meer doen op Groen of andere profielen. Wél kun je leerlingen verdelen over profielen. Dat wil zeggen: je kunt er bijvoorbeeld zes aanvragen voor Zorg en Welzijn, vijf op Groen en 24 op Economie. Dit zijn de randvoorwaarden van het project.

Invulling doorstroomprogramma’s

Je bent als instelling vrij om invulling te geven aan de subsidie doorstroomprogramma’s. Ik ben al een aantal inspirerende dingen tegengekomen die ik graag met je deel.

Zo maakte ik kennis met Emagine, een bedrijf dat virtual reality in de klas brengt. Zij bieden leerlingen de mogelijkheid om te onderzoeken waar hun interesses liggen op beroepsmatig gebied. Bijvoorbeeld door d.m.v. een vr-bril in een ziekenhuisomgeving te stappen en te meten waar de aandacht van de leerling naartoe gaat. Ziet de leerling een patiënt in het ziekenhuisbed en wil hij die helpen? Of trekken zijn ogen steeds naar een apparaat in de hoek? Door de bewegingen van het oog te meten kan naderhand worden uitgelezen wat de (onbewuste) voorkeuren zijn. Dit geeft richting aan een gesprek als een leerling bijvoorbeeld nog geen idee heeft welke richting hij op wil. Een vervolgstap kan zijn dat de leerling vervolgens via vr wordt ondergedompeld in de werkomgeving waartoe de mbo-opleiding opleidt. Dit alles leidt tot een gerichtere studiekeuze.

Andere ideeën

Een ander idee is dat je gebruik maakt van een volledige methode Zorg en Welzijn die al aansluit op het mbo. Edumeijsch biedt dit bijvoorbeeld aan. Zij hebben ook een nieuw keuzevak uitgebracht: techniek binnen zorg en welzijn. Dit keuzevak sluit naadloos aan op de keuzevakken die al in het mbo bestaan op het vlak van zorgtechnologie. Het keuzevak is ook ontwikkeld in samenwerking met het mbo. Andere ideeën voor de invulling van jouw doorstroomprogramma kunnen zijn dat je met executieve functies aan de slag gaat. Als je ziet dat jouw leerlingen daarin kunnen groeien voordat ze naar het mbo gaan kun je al gericht werken aan bijvoorbeeld planningsmethodiek. Of je organiseert bepaalde workshops. Of je kunt aan de slag met een onderwijsconcept als Kunskapsskolan, waarbij de focus ligt op eigenaarschap nemen van je eigen leerproces. Het aanleren van deze vaardigheden komen zeker van pas op het mbo. Op deze wijze aandacht geven in de les aan planning is ook mogelijk.  Er is van alles mogelijk, zolang het de doorstroom maar daadwerkelijk versoepelt. Kijk hierbij vooral naar de behoefte van jouw leerlingen. Wat hebben zij nodig om een gerichte keuze te maken? Hoe kun je inhoudelijk de lijn tussen vmbo en mbo neerzetten samen met de leerlingen, zodat ze daadwerkelijk ondersteunend zijn? Je bent overigens niet verplicht om een doorstroomprogramma in te zetten met hulp van externe partijen. Stel je hebt een leerling die van vmbo naar havo gaat en deze leerling kan wel wat hulp gebruiken in zijn zelfvertrouwen. Dan kun je de subsidie inzetten in vorm van mentoruren.

Samengevat

  • De subsidie doorstroomprogramma’s vraag je aan tussen 1 februari en 30 april 2021
  • Uitslag volgt 30 juli 2021, start kan vanaf augustus 2021
  • De regeling heeft betrekking op twee overstapmomenten:

1: leerlingen die in schooljaar 2021/2022 in 4 vmbo zitten
2: leerlingen die in schooljaar 2022/2023 in 4 vmbo zitten

Ben je enthousiast geworden over deze regeling en wil je sparren of jullie idee bij mij toetsen? Dat kan! Je kunt mij altijd even een bericht sturen.

Ik wens je veel succes en hoop dat jouw idee goed gekeurd wordt en dat we allemaal mooie programma’s neer kunnen zetten volgend schooljaar.

doorstroomprogramma vmbo mbo en vmbo havo
Published On: januari 5th, 2021 / Categories: Blog, Doorstroomprogramma /