Statushouders: Nieuwe Kansen in het Onderwijs

Welkom bij MAZE-subsidies, de podcast die je op de hoogte houdt van de nieuwste regelingen en subsidies voor het onderwijs in Nederland. Onze missie is om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland toegang te bieden tot het beste onderwijs. Vaak zijn daar extra financiële middelen voor nodig. In deze blog bespreken we de subsidieregeling voor statushouders en hun mogelijkheid om een bijdrage te leveren in de klas, met als doel het lerarentekort in het voortgezet onderwijs te verminderen.

Statushouders in het Voortgezet Onderwijs

Deze subsidieregeling is specifiek gericht op statushouders met een buitenlandse lesbevoegdheid of een buitenlands getuigschrift in vakken als Engelse taal, Franse taal, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, of techniek.

Een belangrijke voorwaarde voor zowel de lesbevoegdheid als het getuigschrift is dat deze door NUFFIC minimaal gewaardeerd moeten zijn op het niveau van een Nederlands hoger onderwijsdiploma. Het is de verantwoordelijkheid van de school om het bevoegd gezag aan te vragen, en elke school mag maximaal twee keer deze subsidie aanvragen.

Subsidie en Aanvraag

Er is in totaal €1.000.000,- beschikbaar, wat betekent dat in totaal 100 statushouders subsidie kunnen ontvangen, aangezien het vaste bedrag per statushouder €10.000,- bedraagt.

Programma-eisen

Het opleidingsprogramma moet een duur hebben van 12 tot 24 maanden, en het programma moet in ieder geval een module Nederlands als tweede taal van minimaal 120 uur omvatten. Verder moeten vaktaal, pedagogiek, vakdidactiek en aspecten van de Nederlandse onderwijskultuur in het programma aan bod komen.

Het is ook van belang dat de statushouder een contract heeft, hetzij een arbeidsovereenkomst van minimaal 0,2 fte of een stageovereenkomst van minimaal zes maanden. Het vereiste instapniveau voor de Nederlandse taal is B1. Daarnaast moet de statushouder minimaal 18 jaar of ouder zijn.

Belangrijke Deadlines

De deadline voor aanvragen dit jaar is 15 september. Bij het indienen van een aanvraag is het van essentieel belang om een verklaring mee te sturen waarin de gemaakte afspraken tussen de statushouder en het bevoegd gezag duidelijk worden vastgelegd.

Vragen en Ondersteuning

Mocht je vragen hebben of behoefte hebben aan ondersteuning bij deze regeling, aarzel dan niet om contact op te nemen. Je kunt mij bereiken via e-mail op danielle@maze-subsidies.com of telefonisch via het nummer dat te vinden is op onze website, www.maze-subsidies.com.

Deel Je Eigen Onderwerp

Als je zelf een regeling hebt waarover je graag meer informatie wilt, stuur me dan een berichtje, en ik zal er een podcastaflevering aan wijden!

We staan altijd klaar om je te helpen bij het verkennen van nieuwe subsidiekansen in het onderwijs. Benieuwd?

Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Op de hoogte blijven van alle subsidies? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Published On: oktober 24th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs /