De “Eenmalige Specifieke Uitkering Lokale Bibliotheekvoorzieningen 2023/2024” is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het opzetten of verbeteren van lokale bibliotheekvoorzieningen. Hoewel de titel doet vermoeden dat het om een eenmalige toekenning gaat, kent dit subsidieprogramma twee toekenningsrondes voor twee jaar. Deze regeling is van cruciaal belang voor gemeenten waar nog geen lokale bibliotheekvoorziening bestaat, waardoor inwoners geen toegang hebben tot boeken en andere faciliteiten die een bibliotheek biedt.

Waarom de Regeling?

Wettelijke Verplichting

Vanaf 2025 zijn gemeenten wettelijk verplicht om te voorzien in een volwaardige openbare bibliotheek. Deze regeling stelt gemeenten in staat zich voor te bereiden en ervoor te zorgen dat ze aan deze wettelijke verplichting kunnen voldoen.

Rondes van Toekenning

Deze regeling heeft twee toekenningsrondes. De eerste ronde, tussen 15 mei en 15 juni 2023, betreft projecten die in 2023 worden uitgevoerd. De tweede ronde, tussen 15 november en 15 december 2023, is gericht op projecten in 2024.

Financiering op Basis van Inwoneraantal

De mogelijkheden voor financiering variëren op basis van het inwoneraantal van de gemeente. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor vier specifieke doeleinden:

1. Het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging.
2. De ontwikkeling van een bestaande bibliotheekvestiging.
3. Het verruimen van de bemande openingstijden met minimaal 10 uur per week.
4. Het verruimen van de uren van de bibliobus.

Het aantal activiteiten waarvoor de gemeente een aanvraag mag indienen, is afhankelijk van het inwoneraantal. Gemeenten met maximaal 200.000 inwoners kunnen kiezen voor twee activiteiten, terwijl gemeenten met meer dan 200.000 inwoners maximaal vier activiteiten kunnen aanvragen.

Financieringsdetails

De subsidie dekt 80% van de kosten van de activiteit, waarbij de gemeente zelf de overige 20% moet financieren. Er zijn maximale subsidiebedragen vastgesteld. Voor het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging is het maximumbedrag 440.000 euro inclusief BTW, en voor de ontwikkeling van een bestaande bibliotheekvoorziening is dit 220.000 euro inclusief BTW.

Budget voor Toekenningsrondes

Er is in totaal 17,6 miljoen euro beschikbaar in de eerste ronde en 38,4 miljoen euro in de tweede ronde. Bij overaanvraag van het budget hebben gemeenten waar nog geen bibliotheekvestiging is voorrang. Daarna komen gemeenten met plannen voor nieuwe bibliotheekvestigingen, doorontwikkeling van bestaande vestigingen en verruiming van openingstijden aan bod.

Toekenning op Basis van Kenmerken

Aanvragen worden beoordeeld op basis van kenmerken van de gemeente, zoals:

– De gemiddelde afstand tot een bibliotheekvestiging of servicepunt in de gemeente (afstand ≥ 3,2 kilometer).
– Het percentage kinderen in de gemeente dat risico loopt op een onderwijsachterstand (15% of meer).
– Sociaaleconomische status van de gemeente (score van nul of lager).
– Het aandeel laaggeletterden in de gemeente (12% of meer).

Benodigdheden voor Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de uitkering moet de gemeente een activiteitenplan en een begroting indienen. Hierin moet concreet worden aangegeven wat de eigen inkomsten zijn en welke inkomsten worden verwacht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deadlines en Ondersteuning

Met de deadline van de eerste ronde in zicht, is het van belang om snel te handelen. Heb je vragen? Neem gerust contact op, we helpen je graag!

Veel succes met je aanvraag. Samen kunnen we bouwen aan de bibliotheek, een geweldige plek voor iedereen!

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder!

Op de hoogte blijven van alle subsidies? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Published On: oktober 24th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs /