Als school sta je voor de uitdaging om jouw havisten de best mogelijke voorbereiding op het HBO te bieden. Om hierbij te helpen heeft de overheid de praktijkgerichte havo-subsidie in het leven geroepen. In dit blog vertellen we je in het kort hoe deze subsidie jouw school kan ondersteunen en jouw studenten kan begeleiden naar een succesvolle vervolgopleiding. Beluister de podcast die we hebben opgenomen over de subsidie praktijkgerichte havo voor alle voorwaarden.

Een nieuwe kans in 2024

Op dit moment kampt het Nederlandse HBO met een aanzienlijk uitvalpercentage. Dit komt deels doordat veel havisten niet helder voor ogen hebben welke beroepsmogelijkheden er zijn na hun havo-opleiding. Dit gebrek aan inzicht resulteert vaak in teleurstelling, verkeerde studiekeuzes, een gebrek aan motivatie, en voortijdig studie-uitval.

De gedachte achter de praktijkgerichte havo is om havisten tijdens hun opleiding kennis te laten maken met diverse beroepsmogelijkheden. Dit geeft hen een beter inzicht en stelt hen in staat om gerichte studiekeuzes te maken voor hun vervolgopleiding. Dit initiatief heeft tot doel om teleurstelling te voorkomen, de uitval te verminderen, en de motivatie van havisten te vergroten.

Subsidierondes en mogelijkheden

De praktijkgerichte havo-subsidie kent vier subsidierondes. Elk subsidiebedrag is vastgesteld op €100.000, ongeacht in welke ronde je aanvraagt. Dit geld kan worden gebruikt om drie praktijkgerichte programma’s te ontwikkelen of om alles in één programma te investeren.

Bij de praktijkgerichte havo-subsidie heb je de keuze uit drie richtingen: technologie, maatschappij of educatie. Het doel is om havisten een breed inzicht te geven in de betreffende sector.

  • Technologie: deze richting verkent de brede toepassing van technologie in onze wereld.
  • Maatschappij: hier ligt de nadruk op werken met en voor mensen in sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en cultuur.
  • Educatie: havisten kunnen zich oriënteren op het beroep van leraar en het werkveld van het onderwijs.

Er is een klein en een groot programma. Een klein programma vereist 120 studie-uren en telt mee in het combinatiecijfer. Het kan bijvoorbeeld dienen als een profielkeuzevak. Een groot programma wordt afgesloten met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer.

Extra mogelijkheden met de praktijkgerichte havo-subsidie

De praktijkgerichte havo-subsidie biedt ook andere mogelijkheden om jouw onderwijs te versterken:

  • Implementatie van Examenprogramma’s: je kunt de subsidie inzetten voor de voorbereiding en verdere ontwikkeling van concept examenprogramma’s. Hierbij kan de Stichting Leerplanontwikkeling je ondersteunen.
  • Bijdrage aan Landelijke Bijeenkomsten: deelname aan landelijke bijeenkomsten voor het ontwikkelen en aanbieden van praktische en realistische opdrachten is ook mogelijk. Deze opdrachten kunnen in samenwerking met bedrijven en organisaties worden ontwikkeld. Het is belangrijk om ook (stage)bedrijven uit de buurt of uit de betreffende sector te betrekken bij het ontwikkelproces.
  • Netwerken met het Bedrijfsleven: je kunt de subsidie inzetten om een netwerk met het bedrijfsleven op te bouwen en te onderhouden. De uren die je hierin investeert, kunnen uit de subsidie worden gefinancierd.
  • Samenwerking met het HBO: je kunt de subsidie gebruiken om samenwerkingen met het HBO te initiëren of te versterken. Dit zorgt ervoor dat jouw examenprogramma goed aansluit op het vervolgonderwijs.

Naast het ontwikkelen van praktijkgerichte programma’s kun je de subsidie ook inzetten voor de aankoop van nieuw lesmateriaal, investeringen in inventaris, of de inzet van onderwijsondersteuners. Heb je specifieke vragen of ideeën? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. De eerstvolgende deadline is 23 februari 2024, dus als je meer wilt weten, horen we graag van je.

De subsidie praktijkgerichte havo in het kort

Voor wie is de subsidie praktijkgerichte havo bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor scholen in Nederland en op de Caribische Eilanden die al havo-onderwijs aanbieden. In het laatste geval wordt de subsidie in dollars berekend.

Let op: als je van plan bent om havo-onderwijs aan te bieden maar dit nog niet doet, kom je niet in aanmerking voor deze subsidie.

Vier subsidierondes

De eerste subsidieronde begon op 22 mei en eindigde op 21 juli 2023. Voor de komende jaren zijn de volgende aanvraagperiodes gepland:

– 8 januari 2024 tot en met 23 februari 2024
– 6 januari 2025 tot en met 21 februari 2025
– 5 januari 2026 tot en met 20 februari 2026

Eenmalige subsidietoekenning

Voor elke ronde is ongeveer €8,1 miljoen beschikbaar gesteld. Het is belangrijk om te weten dat de subsidie eenmalig wordt toegekend. Je kunt dus niet jaarlijks een aanvraag indienen voor €100.000. Wees je hiervan bewust wanneer je besluit om de subsidie aan te vragen.

Voorwaarden subsidie praktijkgerichte havo

Bij het aanvragen van de subsidie moet je een akte van overdracht meesturen. Hiermee ga je akkoord dat alles wat in het project wordt ontwikkeld, intellectueel eigendom wordt van het ministerie. Het delen van projectresultaten is een voorwaarde voor subsidietoekenning.

Verantwoording van de subsidie praktijkgerichte havo

De praktijkgerichte havo-subsidie is geclassificeerd als een G1-subsidieverantwoording. Dit betekent dat het voor het ministerie voldoende is als de accountants in het jaarverslag bevestigen dat de subsidie correct is gebruikt. Het is mogelijk dat je accountant aanvullende informatie en documentatie vraagt, dus onderschat de verantwoording niet.

Deze subsidie aanvragen?

Het is een nobel doel: het creëren van een soepele overgang naar het HBO voor havo-studenten. We zijn blij dat deze groep de kans krijgt om te groeien en te excelleren. Samen kunnen we bouwen aan een veelbelovende toekomst voor onze jonge generatie!

Ja ik heb interesse in deze subsidie

Neem vrijblijvend contact met ons op. We staan klaar om je te helpen op weg naar een succesvolle praktijkgerichte havo-opleiding.

Op de hoogte blijven van alle subsidies? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Published On: januari 8th, 2024 / Categories: BES eilanden, Blog, Doorstroomprogramma /