Praktijkgerichte Havo Subsidie: Jouw Kans voor 2024

Welkom bij onze blog over de praktijkgerichte havo-subsidie. Als school sta je voor de uitdaging om jouw havisten de best mogelijke voorbereiding op het HBO te bieden. Om hierbij te helpen, heeft de overheid de praktijkgerichte havo-subsidie in het leven geroepen. Lees verder om te ontdekken hoe deze subsidie jouw school kan ondersteunen en jouw studenten kan begeleiden naar een succesvolle vervolgopleiding.

Een Nieuwe Kans in 2024

De eerstvolgende aanvraagronde voor de praktijkgerichte havo-subsidie begint op 8 januari 2024 en eindigt op 23 februari 2024. Dit is het moment waarop scholen een aanvraag kunnen indienen om dit waardevolle subsidieprogramma te benutten.

Een Financiële Steun van €100.000

De praktijkgerichte havo-subsidie biedt een financiële ondersteuning van €100.000 per vestiging. Dit bedrag is per brinnummer en is bedoeld voor scholen die al havo-onderwijs aanbieden. Let op, de subsidie is niet beschikbaar voor scholen die van plan zijn om met havo-onderwijs te starten.

Reden voor de Praktijkgerichte Havo

Op dit moment kampt het Nederlandse HBO met een aanzienlijk uitvalpercentage. Dit komt deels doordat veel havisten niet helder voor ogen hebben welke beroepsmogelijkheden er zijn na hun havo-opleiding. Dit gebrek aan inzicht resulteert vaak in teleurstelling, verkeerde studiekeuzes, een gebrek aan motivatie, en voortijdig studie-uitval.

Een Betere Toekomst voor Havisten

De gedachte achter de praktijkgerichte havo is om havisten tijdens hun opleiding kennis te laten maken met diverse beroepsmogelijkheden. Dit geeft hen een beter inzicht en stelt hen in staat om gerichte studiekeuzes te maken voor hun vervolgopleiding. Dit initiatief heeft tot doel om teleurstelling te voorkomen, de uitval te verminderen, en de motivatie van havisten te vergroten.

Subsidierondes en Mogelijkheden

De praktijkgerichte havo-subsidie kent vier subsidierondes. Elk subsidiebedrag is vastgesteld op €100.000, ongeacht in welke ronde je aanvraagt. Dit geld kan worden gebruikt om drie praktijkgerichte programma’s te ontwikkelen of om alles in één programma te investeren. Bij de keuze tussen meerdere programma’s is het slim om te kijken of er binnen de school aanvullende financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Kies Jouw Programma

Bij de praktijkgerichte havo-subsidie heb je de keuze uit drie richtingen: technologie, maatschappij of educatie. Het doel is om havisten een breed inzicht te geven in de betreffende sector.

– Technologie: Deze richting verkent de brede toepassing van technologie in onze wereld.

– Maatschappij: Hier ligt de nadruk op werken met en voor mensen in sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en cultuur.

– Educatie: Havisten kunnen zich oriënteren op het beroep van leraar en het werkveld van het onderwijs.

Verschillende Programmaformaten

Er zijn twee formaten voor de programma’s: klein en groot. Een klein programma vereist 120 studie-uren en telt mee in het combinatiecijfer. Het kan bijvoorbeeld dienen als een profielkeuzevak. Een groot programma wordt afgesloten met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer.

Bij De Aanvraag: Akte van Overdracht

Bij het aanvragen van de subsidie moet je een akte van overdracht meesturen. Hiermee ga je akkoord dat alles wat in het project wordt ontwikkeld, intellectueel eigendom wordt van het ministerie. Het delen van projectresultaten is een voorwaarde voor subsidietoekenning.

Extra Mogelijkheden met de Praktijkgerichte Havo-subsidie

De praktijkgerichte havo-subsidie biedt ook andere mogelijkheden om jouw onderwijs te versterken:

– Implementatie van Examenprogramma’s: Je kunt de subsidie inzetten voor de voorbereiding en verdere ontwikkeling van concept examenprogramma’s. Hierbij kan de Stichting Leerplanontwikkeling je ondersteunen.

– Bijdrage aan Landelijke Bijeenkomsten: Deelname aan landelijke bijeenkomsten voor het ontwikkelen en aanbieden van praktische en realistische opdrachten is ook mogelijk. Deze opdrachten kunnen in samenwerking met bedrijven en organisaties worden ontwikkeld. Het is belangrijk om ook (stage)bedrijven uit de buurt of uit de betreffende sector te betrekken bij het ontwikkelproces.

– Netwerken met het Bedrijfsleven: Je kunt de subsidie inzetten om een netwerk met het bedrijfsleven op te bouwen en te onderhouden. De uren die je hierin investeert, kunnen uit de subsidie worden gefinancierd.

– Samenwerking met het HBO: Je kunt de subsidie gebruiken om samenwerkingen met het HBO te initiëren of te versterken. Dit zorgt ervoor dat jouw examenprogramma goed aansluit op het vervolgonderwijs.

De Verschillende Subsidierondes

De eerste subsidieronde begon op 22 mei en eindigde op 21 juli 2023. Voor de komende jaren zijn de volgende aanvraagperiodes gepland:

– 8 januari 2024 tot en met 23 februari 2024
– 6 januari 2025 tot en met 21 februari 2025
– 5 januari 2026 tot en met 20 februari 2026

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste subsidierondes? Volg ons dan op LinkedIn!

Eenmalige Subsidietoekenning

Voor elke ronde is ongeveer €8,1 miljoen beschikbaar gesteld. Het is belangrijk om te weten dat de subsidie eenmalig wordt toegekend. Je kunt dus niet jaarlijks een aanvraag indienen voor €100.000. Wees je hiervan bewust wanneer je besluit om de subsidie aan te vragen.

Ook voor Scholen op de Caribische Eilanden

Scholen op de Caribische eilanden kunnen ook een aanvraag indienen voor de praktijkgerichte havo-subsidie. De subsidiebedragen worden echter uitgekeerd in dollars.

Verantwoording van de Subsidie

De praktijkgerichte havo-subsidie is geclassificeerd als een G1-subsidieverantwoording. Dit betekent dat het voor het ministerie voldoende is als de accountants in het jaarverslag bevestigen dat de subsidie correct is gebruikt. Het is mogelijk dat je accountant aanvullende informatie en documentatie vraagt, dus onderschat de verantwoording niet.

Meer Mogelijkheden met de Subsidie

Naast het ontwikkelen van praktijkgerichte programma’s kun je de subsidie ook inzetten voor de aankoop van nieuw lesmateriaal, investeringen in inventaris, of de inzet van onderwijsondersteuners. Heb je specifieke vragen of ideeën? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. De eerstvolgende deadline is 23 februari 2024, dus als je meer wilt weten, horen we graag van je.

Wij wensen je veel succes als je besluit de aanvraag zelf te doen. Het is een nobel doel: het creëren van een soepele overgang naar het HBO voor havo-studenten. We zijn blij dat deze groep de kans krijgt om te groeien en te excelleren. Samen kunnen we bouwen aan een veelbelovende toekomst voor onze jonge generatie!

Contact en Informatie

Voor meer informatie en ondersteuning bij je subsidieaanvraag, neem gerust contact met ons op. We staan klaar om je te helpen op weg naar een succesvolle praktijkgerichte havo-opleiding. Samen zorgen we voor de beste kansen en ervaringen voor jouw havisten op weg naar het hoger onderwijs.

Published On: oktober 24th, 2023 / Categories: BES eilanden, Blog, Doorstroomprogramma /