Sinds 1 november 2021 kunnen scholen in het basis- en voortgezet onderwijs weer een aanvraag doen voor de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs, in het kort IFO genoemd. Ik geef je graag wat wapenfeiten over deze subsidie, die breder ingezet kan worden dan zijn naam doet vermoeden.

Eerder dit jaar schreef ik al een blog over de eerste ronde van deze subsidie die al een aantal jaar bestaat maar meerdere namen heeft gekend. Zeggen de termen IPV, BIOS of VIOS je misschien nog iets? Onder die vlaggen kon de regeling worden ingezet voor professionalisering en internationalisering ín het buitenland. Dat is nu niet meer zo. Bij IFO gaat het om het vergroten van de interculturele en internationale competenties van leerlingen, leerkrachten en stafmedewerkers. Een brede doelgroep dus.

Basisonderwijs

Voor een school in het basisonderwijs geldt dat hij maximaal 5.000 euro kan aanvragen. Wil je met een heel bestuur aanvragen en een bestuur heeft maximaal negen scholen, dan kun je 20.000 euro aanvragen. Dat betekent niet dat je met negen scholen hoeft aan te vragen maar dat je in ieder voor geval twee van de negen aanvraagt en het bedrag aan die twee besteedt. Heeft jouw bestuur meer dan negen scholen dan kun je 30.000 euro aanvragen en verdelen over de scholen die meedoen.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs geldt dat één school 10.000 euro kan aanvragen. Verder blijven de bedragen gelijk aan die in het basisonderwijs: 20.000 euro voor een bestuur tot negen scholen, 30.000 euro voor een bestuur met meer dan 9 scholen.

Inspiratie voor de inzet van de IFO regeling

Er is veel te bedenken over de inzet van deze regeling. Ter inspiratie heb ik wat voorbeelden voor je op een rijtje. Denk bijvoorbeeld aan een project waarbij leerlingen in groepjes een eigen land oprichten. De één verdiept zich in- en maakt een vlag, de ander schrijft een volkslied. Samen bespreek je complexere zaken, zoals bijvoorbeeld de doodstraf. Leerlingen leren op deze manier dat de wereld niet zwart-wit is, maar dat er ook veel grijze gebieden ontstaan.

Intercultureel voorbeeld om IFO subsidie te gebruiken

Een ander voorbeeld. Stel: je hebt een horecaopleiding binnen jouw VMBO en je wilt dat leerlingen kennis maken met andere culturen door middel van voedselbereiding. Dan verdeel je de leerlingen in groepjes en wijs je ze allemaal een ander land toe waarin zij zich verdiepen. Vervolgens bereiden ze gerechten uit dat andere land.

Taalontwikkeling voor betere voorbereiding op tweetalig onderwijs

Iets anders waar je op kunt inzetten is het versterken van een taal. Misschien heb je wel een hoogbegaafdenklas die je graag Chinees wilt aanbieden als vak. Of wil je het Engels voor bepaalde klassen versterken zodat leerlingen beter voorbereid zijn op de overstap naar tweetalig onderwijs op de middelbare school. Het zijn allemaal voorbeelden die passen binnen de regeling.

Praktisch: goed om te weten voor de IFO subsidie

De subsidieaanvraag is geopend per 1 november 2021 en loopt door tot de pot leeg is. Die pot bevat 1 miljoen euro en gaat ieder jaar op. Het ene jaar binnen enkele maanden, soms duurt het wat langer. Mijn advies is dus om te bekijken of de subsidie IFO iets toevoegt voor jouw school en zo ja: ga ervoor! Heb je vragen? Je kunt me mailen via danielle@maze-subsidies.com

Published On: januari 20th, 2022 / Categories: Blog, Subsidie IFO /