Misschien ken je de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (IOP) nog wel. Deze regeling is namelijk ook open geweest in juli en september 2020 en daar werd flink gebruik van gemaakt. Nu is het tijd voor een nieuwe ronde en nieuwe kansen, die erg waardevol kunnen zijn voor jouw school.

De subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Scholen uit het basis-, voortgezet-, en speciaal basis en voortgezet onderwijs, evenals favo en het mbo kunnen tot twee mei een aanvraag indienen voor deze subsidie. Het doel van deze regeling is achterstanden aanpakken en wegwerken die zijn ontstaan door de coronacrisis. Programma’s mogen gericht zijn op zowel leer- als ontwikkelingsachterstanden. Dat betekent dat je kunt inzetten op bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling maar ook op extra uren taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen et cetera.

Invulling programma

Praktisch gezien kun je dus alle kanten op met deze regeling en dat is mooi! Dit betekent namelijk dat je heel goed naar jouw doelgroep kunt kijken en kunt bepalen wat jouw leerlingen nodig hebben om weer op het niveau te komen dat passend is bij het moment van de schoolcarrière. Dit doe je door een programma samen te stellen van ongeveer 25 uur per leerling. Dit urenaantal is een verplichting voor het aanbod, het is geen aanwezigheidsplicht voor de leerling. Als een leerling genoeg heeft aan 20 uur bied je als school wel 25 uur aan. Dit met het idee dat wanneer het wél nodig is, een leerling hier ook gebruik van kan maken. Zo kun je maatwerk leveren, op individueel niveau of per groepje. Dit hangt af van de behoefte van jouw leerlingen.

Details en verschillen

Je kunt het programma uitvoeren tijdens niet reguliere onderwijstijd. Dat betekent na schooltijd of in de weekenden en vakanties. Een verschil met de vorige rondes van inhaal- en ondersteuningssubsidie is dat van de zogenaamde materiele vaste activa (laptops, ipads etc) nu alleen de afschrijvingskosten meegenomen mogen worden in de subsidie. Hoe bepaal je dat?

Stel:
Je hebt een laptop met een afschrijvingstermijn van vier jaar en een programma van zes maanden. Je rekent de prijs per maand van de laptop uit, vermenigvuldigt dit met de duur van het project en dit bedrag neem je mee in je aanvraag.

Voorbeeld:

De kostprijs van een laptop is € 4800.

De afschrijvingstermijn is vier jaar, dus 48 maanden.

Prijs per maand van de laptop is dan € 100.

Afschrijving die kan worden meegenomen in de subsidie is 6x€100=€600 euro per laptop.

Concreet betekent dit dat je 4200 euro zelf bijlegt. Op deze manier kun je berekenen of je zelf het geld hebt om een dergelijke investering te doen en daadwerkelijk materialen aan te schaffen. Doe dit voordat je de subsidie aanvraagt, zodat je niet voor gekke kosten komt te staan op het moment dat een subsidie is toegekend en je start met uitvoeren.

G1 verantwoording

Evenals de voorgaande rondes geldt voor deze regeling nog steeds een G1 verantwoording. Dat betekent dat je verantwoord op een activiteitenverslag en aanwezigheid van de leerlingen. Je toont aan dat een leerling gemiddeld 25 uur heeft deelgenomen aan het programma.

Ik realiseer me dat je als school kunt denken: nóg een subsidie? Hoe moet ik dit nu doen?

Het is inderdaad veel wat betreft alle subsidies. Toch is deze nieuwe ronde van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s een mooie kans om weer een slag te maken in je school en er met z’n allen voor te gaan. Mijn advies is dan ook om deze subsidie wél aan te vragen. Ik spreek momenteel veel scholen en de verhalen die ik hoor zijn soms zeer schrijnend. Niet alleen van leerlingen, ook van docenten die op hun tandvlees lopen. Met dit subsidiegeld kun je bijvoorbeeld ook een externe inhuren zodat jouw docent meer rust heeft.

Gezien het bovenstaande kan ik me voorstellen dat iedereen toeleeft naar de meivakantie. Helaas ligt de deadline voor de aanvraag midden in de meivakantie, namelijk 2 mei. Ik adviseer je om de aanvraag daarom uiterlijk 23 april in te leveren, zodat jij en jouw team ook echt even vakantie kunnen pakken.

Samengevat

  • De nieuwe subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s is open voor het po, speciaal po, vo, speciaal vo, mbo en favo. Je vraagt hem aan om ontwikkel- en leerachterstanden aan te pakken.
  • Je vraagt uiterlijk 2 mei aan. Uitvoeren kan van juli tot en met december 2021.
  • Je gaat waarschijnlijk niet vee materiele activa aanschaffen omdat alleen de afschrijvingsperiode meegenomen wordt in de subsidie.
  • Je mag van het geld externen inhuren. Verschil met de vorige keer is dat externen nu wél meedoen met de evaluatie.
  • De subsidieaanvraag verloopt via het bevoegde gezag (bestuur). Let op dat je ervoor zorgt dat een contactpersoon gemachtigd is.
  • Het bevoegde gezag registreert zich en zorg ervoor dat het overzicht bewaakt wordt en dat de contactpersoon de link krijgt waarmee hij kan indienen. Wacht hier niet mee tot het laatste moment.

Tot zover de highlights van de subsidie. Heb je vragen? Schroom niet om contact op te nemen. Je kunt ook even op mijn Linkedin kijken. Hier post ik regelmatig over nieuwe regelingen en geef ik inspiratie over de inzet van regelingen. Voor nu wens ik je veel succes met de aanvraag. Ik hoop dat jullie nog niet  ‘subsidie moe’ zijn en nog veel mooie dingen kunnen doen!

Published On: april 19th, 2021 / Categories: Blog, G1-verantwoording /