Jaarlijks blijft gemiddeld 5 procent van de leerlingen op het voortgezet onderwijs zitten. Om dat percentage omlaag te krijgen is er sinds 2015 een regeling ‘Lente- en zomerscholen’. Door inzet van extra programma’s en deze ook af te toetsen kan een deel van deze leerlingen alsnog over naar het volgende leerjaar.

Voorkomen onnodig zittenblijven

Sinds dit jaar is er een vervanger van bovengenoemde regeling: de regeling ‘Voorkomen onnodig zittenblijven’. Net als bij de Lente- en zomerscholen is deze regeling erop gericht zoveel mogelijk leerlingen over te laten gaan. In dit artikel licht ik de nieuwe regeling toe en leg ik de verschillen t.o.v. zijn voorganger uit.

Inzet regeling

Iedere school kan 15.000 euro aanvragen binnen deze regeling. Dit bedrag zet je in op activiteiten waarmee je tijdig achterstanden bij leerlingen kunt opsporen en wegwerken. Langs welke bandbreedte kun je denken?

Je kunt inzetten op de aanschaf van een extra module voor jouw leerlingvolgsysteem, of het inzetten van een skillsmeter. Dit is een methodiek om de soft skills formatief in kaart te brengen, waarbij je als school zelf bepaalt welke skills dat zijn. Op basis daarvan maak je een selectie en op die manier kun je de leerontwikkeling in kaart brengen. Een ander idee is om het bedrag in te zetten op de professionalisering van de analyse van het leerlingvolgsysteem.

Herzien van beleid

Naast bovengenoemde kun je ook denken aan flexibilisering van het beleid ten aanzien van overgang en zitten blijven dat jouw school hanteert. Dat betekent dat je jouw beleid onder de loep neemt en bedenkt: wat betekent zitten blijven op deze school, staan we daar nog achter? Vaak is zo’n beleid al enkele jaren oud. Deze regeling is een mooie aanleiding om dat eens te bespreken.

Vervolgens is het mogelijk om professionaliserings- en ontwikkelactiviteiten voor leraren in te richten. Deze activiteiten zijn dan gericht op het voorkomen van onnodig zittenblijven en op het gebied van kansen, maatwerk en effectieve- en kansrijke toepassing van het overgangsbeleid. Wat ik hiermee bedoel is dat het bijvoorbeeld jouw beleid is dat iedere leraar weet wat het overgangsbeleid betekent en hoe hij het toepast. Er zijn vaak grijze situaties waarin de regels niet van toepassing lijken. Hoe ga je daarmee om? Van het bedrag uit deze regeling kun je een studiedag organiseren over dit onderwerp.

Je zou ook kunnen denken aan activiteiten op het gebied van differentiatie. Hoe kan een docent maximaal in staat worden gesteld om maatwerk te leveren in de klas? Heeft hij daar voldoende tools voor in zijn gereedschapskist? Zo niet, dan kun je externe partijen aantrekken die hierbij ondersteunen. Kunskapsskolan is zo’n partij, zij bieden training gericht op maatwerk in de klas aan.

Extra budget

Bovenop het budget uit deze regeling kun je als school 10.000 euro aanvragen voor een extra zomerschool of programma. Dit bedrag is niet gegarandeerd; er is 450 euro per leerling beschikbaar. Als je als school al een zomerschool deed kun je dat op deze manier voortzetten. Een andere optie is om een programma búiten het reguliere onderwijsprogramma neer te zetten dat erop gericht is om achterstanden en zittenblijven te voorkomen. Een weekendschool bijvoorbeeld, of tussen- of naschoolse activiteiten. De combinatie van deze aanvraag en de aanvraag Voorkomen onnodig zittenblijven is niet verplicht.

Wijzigingen t.o.v. Lente- en zomerscholen

Voor de zomerschool kun je maximaal 10.000 euro aanvragen, daar waar er in de vorige regeling geen bovengrens was. Je brengt nog steeds zelf jouw leerlingen in kaart maar bent gebonden aan het maximumbudget.

Een ander opvallend verschil is dat er geen Lenteschool meer is. Dit kan wel een programma worden maar dit zou dan een ander soort programma zijn. De Lenteschool was gericht op het wegwerken van achterstanden op een bepaald vak, er werd verplicht op getoetst. Dat is nu niet meer verplicht. Je kunt een programma nu ook inrichten op andere vlakken dan alleen het wegwerken van een vak.

Praktische feiten

Deze regeling kan worden aangevraagd tot en met 30 april 2021. Een korte deadline dus!
Het bedrag dat je kunt aanvragen per BRIN-nummer is 15.000 euro. Daarbovenop kun je per BRIN nog eens 10.000 euro aanvragen voor het inrichten van een zomerschool of programma. In totaal kun je per school 25.000 euro aanvragen. Dit doe je via https://www.dus-i.nl/subsidies/voorkomen-onnodig-zittenblijven.

Ik hoop dat het voor jou duidelijk is wat deze regeling inhoudt en hoe je hem aanvraagt. Mocht dat niet zo zijn dan mag je mij altijd een berichtje sturen. Ik denk graag met je mee over deze nieuwe regeling. De druk staat erop i.v.m. de deadline, dus wil je snel antwoord? Laat het me even weten!

Published On: maart 16th, 2021 / Categories: Blog, Voorkomen onnodig zittenblijven /