Thema’s die Rabobank graag versterkt in de regio zijn het versterken van de lokale gemeenschappen, financieel gezond leven, duurzaam wonen en energietransitie, duurzaam ondernemen en banking for food.

Dit zijn allerlei initiatieven die de regio’s in het oog van de Rabobank kunnen versterken. Om in aanmerking te kunnen komen, moet je laten zien dat je bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van één van deze thema’s en is het van belang dat het project plaatsvindt in de regio.

En aangezien Rabobank dekkend werkt in Nederland is er overal wel een regio aan te merken waar jouw school toe behoort. Het is wel de bedoeling dat je eerst zelf uitzoekt tot welke regio je volgens Rabobank behoort. En daar je aanvraag doet.

Donatie vanuit het Rabobank coöperatiefonds is eenmalig

Een donatie aan een project is eenmalig. De structurele kosten kun je niet ophalen. Wel kun je hier vanuit gaan dat je rekening moet houden met de inzet van veel vrijwilligers. Bij toekenning kunnen ook aanvullende voorwaarden worden gesteld die we van tevoren niet weten. Dus het kan dat bij toekenning de bank aangeeft dat je ook nog dit, dit en dat moet regelen.

Je bent uiteraard niet verplicht om het geld aan te nemen als je niet aan die extra voorwaarden wilt voldoen. Dus dan kan je je nog altijd terugtrekken.

Verder is de voorwaarde dat je een stichting bent die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar dat is voor het onderwijs geen probleem, dus daar hoeft je geen zorgen over te maken.

Plannen voor een breed publiek die snel gerealiseerd kunnen worden

Bij het uitwerken van je plan houd je er rekening mee dat je je project schrijft voor een breed publiek. Ook moet je het project heel snel realiseren. Daarmee bedoel ik binnen twee jaar na goedkeuring.

Deze projecten komen niet in aanmerking voor het Rabobank coöperatiefonds

Projecten die niet in aanmerking komen, zijn projecten die al gestart of gerealiseerd zijn. Ook projecten die als milieubelastend worden aangemerkt, komen niet in aanmerking. Projecten met de politieke of religieuze doelstelling komen ook niet in aanmerking. Ook is Rabobank van mening dat projecten die binnen de normale jaarbegroting of exploitatie van de school vallen niet in aanmerking komen.

Dus dat betekent dat dat je van tevoren even contact moet opnemen met de bank in jouw regio, want iedere regio heeft namelijk de mandaat om zelf besluiten te nemen wat ze wel en wat ze niet toestaan.

4 keer per jaar worden aanvragen bekeken

Verder is het goed om te weten dat Rabobank 4 keer per jaar samenkomt om de aanvragen te bekijken. Deze data staan online. Ik adviseer je om van tevoren contact op te nemen om te kijken of ze ook specifiek jouw schoolplein willen bekostigen.

En ik zeg dus schoolplein, maar uiteraard als jij andere ideeën hebt of een ander project wat bij één van deze thema ’s aansluit, kun je er zeker gebruik van proberen te maken.

Tot slot is het goed om te weten dat je moet denken aan bedragen tussen de 5.000 en 10.000 euro per aanvraag. En dan moet het wel goed onderbouwd zijn. Cofinanciering wordt op prijs gesteld. Heb je dit geregeld, noem deze dan ook in je begroting (wat natuurlijk verplicht is).

Published On: januari 10th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Speelplein /