Grote kans dat je al bekend bent met het Inhaal- en ondersteuningsprogramma. In juli en oktober vorig jaar waren er namelijk ook twee rondes. Inmiddels zijn er weer nieuwe tijdvakken geopend, waarbij de deadline voor aanvraag ligt op 13 juni a.s. In dit blog vertel ik je alles wat je hierover moet en wilt weten.

Even terug naar het begin: waar hebben we het over? Vanwege corona heeft het Ministerie van Onderwijs extra geld beschikbaar gesteld om achterstand bij leerlingen weg te werken. Het kan gaan om achterstand op sociaal-emotioneel niveau maar ook om achterstand op specifieke vakken. Zoals eerder gezegd waren er vorige jaar al de tijdvakken één en twee voor deze subsidie. Tijdvak drie heeft nooit bestaan, simpelweg omdat het geld op was. Tijdvak vier was er echter wél, maar hier is zo weinig over gedeeld dat weinig scholen dit hebben opgepakt. De reden: dit was in de meivakantie. Nu kun je dus een aanvraag doen voor tijdvak vijf.

Wat vraag je aan

De subsidie is dus bedoeld voor het wegwerken van achterstanden. Het ministerie gaat er vanuit dat jij als school zelf goed weet dat die achterstanden zijn/ waar jouw leerlingen behoefte aan hebben. Daarom hebben ze gezegd: er is geld beschikbaar. Het gaat om 900 euro voor 10% van jouw leerlingenaantal in tijdvak één en twee, tellend op 1 oktober 2019. Voor de tijdvakken vier en vijf is de teldatum 1 oktober 2021. Je kunt dus zelf even uitrekenen hoeveel geld er beschikbaar is voor jouw school. Heb je hier geen zin in? Stuur mij even een mail, berichtje via Linkedin of een reactie op mijn podcast. Ik heb namelijk een overzicht voor je.

Voor sommige scholen geldt overigens dat zij niet 10 maar 20 procent krijgen. Dat hangt af van de vraag of het ministerie jouw school heeft aangeduid als school met veel achterstandsleerlingen. Waarom of hoe die berekening wordt gemaakt weet ik niet maar wat meespeelt is dat er gebieden in Nederland zijn aangeduid als armoedeprobleemcumulatiegebied. Dat zijn postcodegebieden waarvan het ministerie vindt dat kinderen die daar wonen een grotere kans op achterstand hebben. Dat komt o.a. door het culturele milieu en gemiddelde opleidingsniveau. Staat jouw school in zo’n gebied en heeft het een verleden waarbij is aangetoond dat veel leerlingen uit het gebied naar jouw school gaan, dan krijg je 20%. Hoe de berekening exact wordt gemaakt weet ik niet maar ook hiervoor heb ik wel een formule, mail me even dan deel ik hem met je.

Hoe besteed je het

Door de achterstanden weg te werken. Heb je de subsidie in tijdvak één of twee aangevraagd dan geldt een gemiddeld programma van 30 uur. In vier en vijf is dat een gemiddelde van 25 uur. Goed om te weten: je mag in zowel tijdvak één als twee hebben aangevraagd en in vier of vijf. Je kunt wel in één en vier aanvragen of in twee en vijf maar niet in één én twee of vier én vijf. Een beetje verwarrend.

Buiten reguliere onderwijstijd

De regel is dat je de uren per leerling besteedt buiten reguliere onderwijstijd. Dus: in het weekend, de vakanties, voor of na schooltijd. Dus stel: je hebt een klas en daarin is algemene uitleg gegeven. Die duurt tien minuten. Daarna wordt de groep opgesplitst in kleine groepjes en twee van die groepjes worden extra begeleid omdat ze achterstand hebben. De reguliere onderwijstijd van die les is al klaar omdat er algemene uitleg is geweest. Nu wordt er specifiek ingegaan op leerbehoeften of leerachterstanden die op dat moment bestaat. De overige lestijd is dus wél buiten reguliere schooltijd. Ook dit is een beetje ingewikkeld. Het betekent dat ook vaste tussenuren bijvoorbeeld buiten de reguliere onderwijstijd vallen, net zoals wanneer een kind uit de klas wordt gehaald voor RT. Er is dus best veel ruimte.

Een kleine sidenote: ik heb bovenstaande vernomen uit het overleg met het ministerie in augustus 2020 en veel scholen begeleid die het op deze manieren gedaan hebben. Hoewel ik regelmatig vragen krijg van controllers die het tegendeel beweren is het écht waar. Het ministerie is er immers om het onderwijs te helpen. Ze stellen geen regels op waardoor je als school met je rug tegen de muur staat en het aanvragen van subsidie onaantrekkelijk wordt. Ze willen dat kinderen worden geholpen. Dus nogmaals: er is ruimte, pak die ook.

Het gaat om het aanbod

Dat betekent dat je 25 uur aanbiedt. Heeft een leerling na vijftien uur een achterstand weggewerkt? Dan hoeft hij geen tien uur extra te doen. Zorg wel dat je alles registreert en inzichtelijk houdt d.m.v. leerlinglijsten. De accountant kan dit nodig hebben. En natuurlijk: heb je in tijdvak één of twee een leerlinglijst aangeleverd dan zorg je ervoor dat je die namen in vak vier en vijf niet nogmaals op de lijst zet. Dan heb je fraude gepleegd.

Uitvoeringsperiode

De uitvoeringsperiode is vanaf 14 juni 2021 tot 31 december 2021. Die heeft een overlap met Extra hulp voor de klas en het programma uit tijdvak één en twee dus houd daar rekening mee met personeelsplanning en andere regeldingen.

Een ander verschil is dat je bij tijdvak vier en vijf geen plan hoeft aan te leveren. Dat wil niet zeggen dat je ‘m niet moet hebben. Het ministerie vertrouwt op het onderwijs en de professionaliteit dat ze niet zomaar geld aanvragen. Superfijn dat je nog geen plan hoeft aan te leveren bij de aanvraag dus ik zeg: vraag het zo snel mogelijk aan en zorg over een paar weken voor een plan.  Ik adviseer je namelijk wel om een plan te maken, al is het voor jouw eigen professionaliteit. Het hoeft slechts een a4 te zijn, maar weet waar je jouw geld en energie instopt.

Ten slotte

Het inhaal- en ondersteuningsprogramma tijdvak vijf is wederom een prachtige kans om nog meer leerlingen te helpen of door te zetten als je al bent begonnen in tijdvak één of twee. Ik zou zeggen; pak die kans en kijk wat je de kinderen kunt bieden. Kijk ook vooral naar het sociaal-emotionele stuk want ik hoor de laatste tijd veel berichten over kinderen met depressieve klachten. Daar zijn ze simpelweg te jong voor. Deze regeling kun je benutten voor mentorlessen, leerstrategie, ondersteuning op psychosociaal niveau, tools voor in de gereedschapskist van een leerling etc.

De deadline voor aanvraag is 13 juni, dus zet een paar kruisjes om een aanvraag te doen. Daarna lekker aan de slag met je plan en heel veel succes met het uitvoeren! Bij vragen: je weet me te vinden!

Published On: juni 8th, 2021 / Categories: Blog, Inhaal- en ondersteuningsprogramma /