Het onderwijs is voortdurend in beweging, en met die veranderingen komen er ook nieuwe kansen en uitdagingen voor scholen. Een van die kansen is de subsidie voor heterogene brugklassen, een regeling die wellicht al bekend is, maar die nog steeds kansen biedt voor scholen die er nog geen gebruik van hebben gemaakt. In deze blog leggen we uit wat deze subsidie inhoudt en hoe je er aanspraak op kunt maken.

Wat is een Heterogene Brugklas?

Een heterogene brugklas, vroeger ook wel bekend als dakpanklassen, brengt studenten van verschillende onderwijsniveaus samen. Dit kan variëren van VMBO-HAVO, HAVO-VWO, tot basis-kaderklassen. Sommige scholen hebben zelfs toestemming gekregen om zogenaamde pro-vmbo klassen op te zetten. Als jouw school deelneemt aan deze pilot, kun je ook subsidie aanvragen voor deze heterogene brugklassen.

Wat biedt de Subsidie?

De subsidiebedrag voor het opzetten, verlengen, verbreden of verbeteren van heterogene brugklassen is altijd €100.000,- per brugklas. Voor scholen in de Besseilanden geldt dat dit bedrag wordt uitgekeerd in dollars tegen de actuele wisselkoers.

Dit geld kan besteed worden aan diverse doeleinden, zoals het uitbreiden van personele uren, vervangingskosten, externe procesbegeleiders en andere ondersteunende maatregelen voor deze klassen. Het kan een uitdaging zijn om twee verschillende onderwijsniveaus in één klas te combineren, dus het kan zijn dat extra scholing of ondersteuning nodig is. Denk aan het inhuren van experts voor feedback, begeleiding op maat, of het selecteren van geschikt lesmateriaal.

De subsidie voor heterogene brugklassen vereist echter verantwoording. Er moeten rapportages worden ingediend, en als je deze ronde subsidie aanvraagt, dien je in november van het volgende jaar te rapporteren over de effecten van de subsidie op de introductie, verlenging, verbreding of doorontwikkeling van de brugklassen.

Ook dienen algemene documenten, zoals het openbare beleidsdocument, te worden aangepast en naar de subsidie te verwijzen. Als er geen wijzigingen in deze documenten zijn, maar er is wel sprake van doorontwikkeling, dan moet je een activiteitenverslag opstellen om aan te tonen wat er gedaan is.

We begrijpen dat dit een brede subsidie is, en alles wat nodig is om heterogene brugklassen te laten slagen, kan ermee worden gefinancierd. Als je hulp nodig hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.

Het exacte rapportageformat is momenteel nog niet beschikbaar, maar wordt naar verwachting in november 2023 vrijgegeven. Wij staan klaar om je te helpen met eventuele vragen over het invullen van deze verslagen. We verwachten dat de formats niet drastisch zullen veranderen, maar dit is niet altijd het geval. We raden aan om je verantwoording zorgvuldig voor te bereiden.

Deze subsidie voor heterogene brugklassen is beschikbaar in de ronde van 2023, van 21 augustus tot 22 september 2023. Hoe deze regeling er in het volgende jaar uit zal zien, is nog onbekend, maar we houden je op de hoogte.

 

Als je vragen hebt of hulp nodig hebt, neem gerust contact met ons op. Wij zijn er om je te ondersteunen in het proces.

Published On: oktober 24th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs, Subsidie heterogene brugklassen /