Energiecompensatie Scholen Funderend Onderwijs: Een Financiële Steun voor Energielasten

Welkom bij MAZE subsidies! Onze missie is om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland te voorzien van het best mogelijke onderwijs. Vaak zijn daar extra financiële middelen voor nodig, en daarom brengen we jullie in deze blog op de hoogte van de nieuwste subsidieregelingen voor het onderwijs.

Deze blog gaat over de “Energiecompensatie Scholen Funderend Onderwijs,” een subsidieprogramma dat beschikbaar is voor zowel het primair als voortgezet onderwijs, op bestuursniveau. Het hoofddoel van deze subsidie is om financiële steun te bieden bij de stijgende energielasten waarmee scholen te maken hebben. Net als de rest van de wereld ervaren scholen ook hogere energiekosten. Daarom heeft de minister besloten om deze compensatieregeling te lanceren. Er zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden.

De subsidie kan alleen worden verstrekt als kan worden aangetoond dat de totale energiekosten in het kalenderjaar 2023 meer dan 3,2 procent van de totale uitgaven uitmaken.

Wanneer je een subsidieaanvraag doet, moet je deze aanvragen voor het gehele schoolbestuur in één keer. Hierbij is het van essentieel belang om te berekenen of de verwachte energiekosten gedurende het kalenderjaar, als percentage van de totale uitgaven van het hele kalenderjaar 2023, meer dan 3,2% bedragen. Je dient in de aanvraag de afschriften van documenten van de energieleverancier mee te sturen waaruit de maandelijkse energiekosten in 2023 blijken. Daarnaast dien je de begroting uit het jaarverslag van 2022 mee te sturen, evenals de hoogte van het bovenmatige eigen vermogen op basis van de jaarrekening voor het kalenderjaar 2022.

In eenvoudige termen, dit betekent dat je moet aantonen hoeveel extra geld je had op je rekening na het afsluiten van 2022, geld dat niet als subsidie gold. Als je bijvoorbeeld het jaar 2022 afsloot met een positief saldo van €100.000,-, en daarvan was €50.000,- gereserveerd voor 2023 als niet-subsidie, of misschien moet je dit geld terugbetalen omdat het nog niet was uitgegeven, dan heb je een bovenmatig eigen vermogen van €50.000,-. Je moet ook een schatting maken van dit bovenmatige publieke eigen vermogen op 31 december 2023.

Dus om samen te vatten, je hebt vier zaken nodig:

1. Afschriften van de documenten van de energieleverancier.
2. Een begroting uit het jaarverslag van 2022.
3. De hoogte van het bovenmatig eigen vermogen in 2022.
4. Een schatting van het bovenmatig publieke eigen vermogen op 31 december 2023.

In totaal is er een bedrag van 28,5 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidieregeling. Als er meer aanvragen binnenkomen dan dit budget toestaat, zal er geen loting plaatsvinden; in plaats daarvan zal het beschikbare budget gelijk verdeeld worden onder alle aanvragers die recht hebben op de compensatie.

Zorg ervoor dat je de berekening goed uitvoert, dat je de benodigde documenten hebt, en dat je je subsidieaanvraag op tijd indient. Het is van vitaal belang dat je ervoor zorgt dat alle ingediende informatie correct en volledig is, aangezien onjuiste gegevens tot terugbetaling kunnen leiden. Als je twijfels hebt of je aan de voorwaarden voldoet, of als je hulp nodig hebt bij de aanvraag, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We kunnen je ondersteunen bij het berekenen en indienen van de subsidieaanvraag, en je helpen om ervoor te zorgen dat je school de financiële steun krijgt waar deze recht op heeft.

Dus, als je twijfelt en wilt dat iemand met je meekijkt, neem dan gerust contact op. Samen kunnen we berekenen of je in aanmerking komt voor deze subsidie!

Published On: oktober 24th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs /