De subsidie Doorstroomprogramma’s po-vo is een regeling die ik iedere po- en vo-instelling aanraad. De regeling is opgericht in het kader van de Alliantie van gelijke kansen en heeft als main goal dat kinderen uit groep acht een zachte landing krijgen op het voortgezet onderwijs. De regeling is recentelijk verlengt met twee jaar én op een aantal punten gewijzigd. Ik neem je hierin mee.

Doorstroomprogramma’s po-vo

Dankzij deze regeling kunnen zowel primaire- als voortgezet onderwijsinstellingen programma’s inrichten om leerlingen met een achterstand voor te bereiden op de eerste klas van de middelbare school.

Onder een achterstand worden niet per definitie kinderen met een hele schrijnende situatie bedoeld maar ook kinderen die veel méér in zich hebben dan ze laten zien, waardoor het schooladvies lager uitvalt dan mogelijk. Praktisch betekent het dat leerlingen in groep acht al allerlei activiteiten uitvoeren die vervolgens doorlopen op de middelbare school. Hier zit een urentotaal aan van 100 klokuren voor de leerling. Het budget is 1000 euro per groep 8 leerling maar nogmaals: niet iedere leerling kan meedoen.

Drie leerlijnen

De activiteiten of projecten worden verdeeld over drie leerlijnen, waarvan er minimaal twee worden ‘aangetikt’. Het betreft de leerlijnen:

  • Hieronder vallen vakken als taal en rekenen.
  • Meta cognitief. Dit zijn de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden als effectief leren plannen, jezelf staande houden en alles wat gericht is op zelfstandig leren
  • Denk hierbij aan het netwerk dat de leerling ondersteunt in zijn of haar proces, dat hen groots laat dromen en stimuleert hun huiswerk te maken. Vaak zijn dit ouders/verzorgers of mensen uit andere hulpbronnen als Jeugdzorg.

Invulling doorstroomprogramma’s

Er zijn tal van manieren waarop je invulling kunt geven aan de doorstroomprogramma’s po-vo . Ter voorbeeld: om 21e eeuwse vaardigheden te versterken kun je een externe partij als Robotwise inhuren. Door middel van educatieve robots leren kinderen het maximale uit zichzelf te halen en versterken ze nog veel andere vaardigheden.

Een ander idee kan van heel conceptuele aard zijn. Bijvoorbeeld d.m.v. samenwerkingen met een partij als Kunskapsskolan, die leerlingen coachen maar ook coaches kunnen trainen die op hun beurt de leerling kunnen begeleiden. Andere ideeën zijn projecten waarbij je de leerling al vanaf groep acht een dag per maand naar de middelbare school laat gaan.

Een school waar ik mee samenwerk heeft bijvoorbeeld een duurzaamheidslab waar fantastische projecten plaatsvinden. De groep acht leerlingen komen erheen, werken daar en leren de school al kennen waardoor ze weten waar ze straks terecht komen. Een dergelijk project kan ook dienen ter vervanging van de open dagen die momenteel niet fysiek meer doorgaan.

Ten slotte stip ik nog een idee aan waar ik zelf erg enthousiast van werd: Junior IOT. IOT staat voor Internet Of Things en dit programma is helemaal ingericht op jongeren.

Marco van Schagen, een enorm bevlogen man, traint leerlingen en leraren gelijktijdig in de hedendaagse techniek. De passie spat ervan af! Aan het einde van zo’n traject is de leraar in staat om zelf soortgelijke lessen te geven en de leerlingen hebben een gave tijd gehad, kennis gemaakt met techniek en het belangrijkste: kennis gemaakt met zichzelf.

Aanvraag indienen

Zowel primaire- als voortgezet onderwijsinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Zodra het idee er is, is een eerste stap te onderzoeken hoeveel groep acht leerlingen je hebt die een achterstand hebben/ de leerlingen die nog meer uit zichzelf kunnen halen.

Bepaal voor jezelf hoe je deze groep definieert. Is dat op basis van behaalde cijfers, op postcode? Zorg dat je bij het denken over de definiëring een ‘tick the box’ maakt en onthoud: je mag dus groter denken dan alleen aan de kinderen die worden getypeerd als de schrijnende gevallen.

Zodra je de definitie hebt met daarbij het aantal leerlingen is de volgende vraag of je gaat samenwerken met meerdere po’s in jouw bestuur. Mijn advies is om dat wél te doen. Het heeft allerlei praktische voordelen, o.a. om de taken te verdelen en werkdruk te verminderen. Kijk hierbij vooral naar jouw eigen situatie en wat je nodig hebt.

Vervolgens onderzoek je naar welke scholen jouw leerlingen doorstromen. Bel ze op en vraag of ze interesse hebben om zo’n programma met je op te zetten. Of speel dit via directeuren of teamleiders. Kijk met elkaar wat wenselijk en nodig is om de 100 klokuren te verdelen.

Deze 100 uren kunnen leidend zijn bij het verdelen van de begroting, dat hangt er helemaal vanaf hoe je het organiseert. Zorg hoe dan ook dat je bij een samenwerking afspraken op papier zet. Iedereen vergeet weleens wat en dan is het handig dat het ergens staat.

Voor wat betreft de begroting: die is heel eenvoudig want je hebt maar een aantal posten. Dat zijn programma management, personeelskosten, externe inhuur en materiaalkosten. Uiteraard moet je wel voor jezelf splitsen waar je het aan uitgeeft maar voor de begroting zijn deze hoofdlijnen voldoende.

Praktisch samengevat:

  • Je kunt de subsidie aanvragen via dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
  • Aanvragen kan tot 30 april 2021
  • Bedrag per leerling is 1000 euro met maximum van 124.000 euro
  • Scholen uit het vo mogen deelnemen aan twee doorstroomprogramma’s po-vo
  • Scholen uit het po mogen meedoen aan één doorstroomprogramma
  • Een programma bevat minstens twee van de drie leerlijnen en bestaat uit minimaal 100 klokuren per regeling

Randvoorwaarden

De subsidie doorstroomprogramma’s po-vo kent de randvoorwaarde dat 85% van de deelnemende leerlingen het programma daadwerkelijk afmaakt. Om dit te bereiken is het dus van belang dat je weet naar welke scholen jouw leerlingen gaan.

Stel je voor dat ze uiteindelijk toch voor een andere school kiezen dan kun je die andere middelbare school altijd nog toevoegen aan jouw consortium. Daar zitten waarschijnlijk wel financiële gevolgen aan dus maak echt een goede inschatting. Zorg er ook voor dat het aantal opgegeven leerlingen gedurende het traject gelijkt blijft. Je hebt een inspanningsverplichting om te zorgen dat de leerling het programma afmaakt.

Denk Groots

Een bedrag van 1000 euro per leerling is hoog dus ik zeg: denk en droom groots! Wat heeft jouw leerling nodig om die extra stap te zetten, gemotiveerd te raken en boven zichzelf uit te stijgen? Deze subsidie is echt fantastisch om juist de minder gemotiveerde maar kansrijke leerlingen verder te helpen.

Ik denk dat deze subsidie een enorme meerwaarde heeft omdat er een groot gat kan ontstaan tussen groep acht en de eerste klas. Als voortgezet onderwijsinstelling heb je de leerlingen al in het vizier nog voordat ze bij je in huis zijn. En wat is er mooier als basisschool om jouw leerlingen het beste uit zichzelf te zien halen en met een blij bekkie naar school te zien gaan?

Ik adviseer je dus echt om goed te kijken naar deze subsidie en wat hij kan betekenen voor je. Wil je hulp of sparren, mail me vrijblijvend. Ik doe deze regeling al een tijd en heb al veel gezien. Voel je vrij om mij vrijblijvend te benaderen. Ik vind het vooral leuk dat iedereen de programma’s invult en zien wat je met elkaar kunt creëren.

Just do it!

Published On: januari 15th, 2021 / Categories: Blog, Doorstroomprogramma /