Deze blog gaat over begaafde leerlingen, primair en voortgezet onderwijs 2023 tot en met 2025.

Deze regeling is speciaal bedoeld voor scholen die te maak hebben met hoogbegaafde leerlingen, of hier het vermoeden van hebben. Scholen kunnen zelf deze aanvraag niet doen, maar lopen via samenwerkingsverbanden, en in het geval van de Besseneilanden via de EOZ. Als je dit dus leest en denkt, ‘hé, dit zou interessant kunnen zijn voor mij’, houd er dan rekening mee dat het via het samenwerkingsverband wordt aangevraagd.

Wat kan er aangevraagd worden?

Er zijn twee takken;

 • De eerste is de subsidie voor de regeling begaven leerlingen;
 • En de tweede subsidie is een eenmalige subsidie voor scholen die beschikken over voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs.

 

Beide subsidies worden in deze blog behandeld.

Subsidie Begaafdheidsonderwijs

De subsidie voor de regeling begaafde leerlingen houdt in dat je een plan gaat opstellen voor drie jaar, waarin je een doelstelling en een visie met elkaar vormt. Je kijkt met elkaar naar hoe je gaat samenwerken, en hoe je bijvoorbeeld de ouders en het schoolbestuur erbij betrekt. Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen ook aan zet komen, hoe is de verantwoordelijkheidsverdeling, wie is waarvoor verantwoordelijk en wie kan er daarop worden aangesproken? Denk ook aan expertiseontwikkeling en kennisdeling. Stel je bijvoorbeeld voor dat één school al heel ver is met het signaleren van een hoogbegaafde leerling, en andere scholen wat minder.

Hoe zorg je er dan voor dat je, binnen dat samenwerkingsverband, allebei naar hetzelfde niveau komt? Het vierde is evaluatie en voortgang, dus zorgen voor dat jij je plan heel goed opschrijft. Hoe ga je evalueren, en door en wat is de haalbaarheid en duurzaamheid van het plan.

Op deze vijf punten wordt je plan beoordeeld;

 1. Doelstelling en visie
 2. Samenwerking en draagvlak
 3. Expertiseontwikkeling en kennisdeling
 4. Evaluatie en voortgang
 5. Haalbaarheid en duurzaamheid

Op grond hiervan krijgt een samenwerkingsverband wel of geen subsidie toegewezen. Het is ook zo dat de afzonderlijke onderdelen, met uitzondering van evaluatie en voortgang, met voldoende beoordeeld moeten worden. Stel dat je een fantastisch plan hebt, maar je hebt de duurzaamheid van je plan niet zo goed omschreven, dan wordt je hele plan afgewezen.

Het is daarom ontzettend belangrijk dat het goed ingevuld wordt.

Subsidiebudget

Er zijn allerlei budgetten beschikbaar voor 2023-2024, 2024 en 2025-2028. Jouw aanvraag is voor de hele projectperiode in één keer, waarbij uit wordt gegaan van een bedrag per leerling, dus het aantal leerlingen zorgt voor de bedragen. Daarbij wordt uitgegaan van een bedrag van €5,66 voor 2023 en een bedrag van €22,65 voor de jaren 2024 en 2025.

Zorg ervoor dat je goed omschrijft waarvoor je wil aanvragen, en waar je bijvoorbeeld in kan zetten; het inzetten van begeleiders met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid, het aanbieden van een ontwikkelomgeving die inspeelt op ontwikkelingsbehoeften, maar ook die stimuleert hoe je hoogbegaafdheid kunt signaleren door de collega’s op de scholen. Hoe zorg je nou met elkaar voor dat je weet dat je te maken hebt met een hoogbegaafde leerling, en dat je weet wat je daarmee moet doen? Als alle leerkrachten in het samenwerkingsverband dit weten, dan heb je een grote slag geslagen. Ook het aanbieden van arrangementen kan onder de subsidie aanvraag vallen.

In principe horen daar geen materialen bij, maar als het nou echt heel noodzakelijk is dat voor jouw project een aantal materialen worden aangeschaft, dan kan het wel. Het zorgt er wel voor dat je weet dat hardware op basis van afschrijving gaat, en niet op basis van aankoopbedrag. Stel je voor, je wil een laptop aanschaffen. Die wordt iedere zeven jaar afgeschreven. Dat betekent dat voor het project drie zevenden van de prijs betaald kan worden vanuit het project, want het is drie jaar van de zeven jaar. Die andere vier jaar moet je dat zelf betalen. Je kan dus niet de volledige laptop eruit betalen.

Zo werkt dat ook met licenties en allerlei andere hardware die je aan wil schaffen, let dus goed op! Je kan niet zomaar dat soort dingen aanschaffen, maar als het gaat om dingen zoals papier en plakband, dingen die je echt opmaakt tijdens de projectperiode, kun je die er wel van aanschaffen.

 

Wat kan je nog meer doen als het gaat over extra ondersteuning?

Je kan bijvoorbeeld de expertise vergroten op het gebied van hoogbegaafdheid en het faciliteren van professionele ontwikkeling. Dus niet alleen dat iedereen dus weet ‘hé, dat is een hoogbegaafde leerling’, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen dat dus kan, de scholing die erbij hoort, het versterken van de onderlinge samenwerking, niet alleen met de scholen, maar ook met de zorginstanties. Het is helaas zo dat hoogbegaafde leerlingen, niet allemaal natuurlijk, een verhoogde kans hebben op uitval, omdat ze wellicht minder de aansluiting voelen met het onderwijs. Als je daar geen passende actie op kunt zetten, dan heb je het risico dat je de leerling verliest.

 

Je kunt ook structureel opnemen van complexe vraagstukken over hoogbegaafdheid als aandachtsgebied, en dan dus maatwerk bieden. Het zorgdragen vanuit het samenwerkingsverband wordt dan gezien als een passend en dekkend aanbod. Bij vroegtijdig signaleren moet je er rekening mee houden dat ze daar vier dingen onder verstaan vanuit de aanvraag en redenerend is vanuit de regeling. Dus als je zegt van ja, we willen iedereen leren vroegtijdig signaleren, wordt daar het volgende mee bedoeld;

 1. Vroegtijdig erkennen en herkennen van signalen
 2. In kaart brengen van de ontwikkelbehoeften
 3. Vroegtijdig inschakelen van een expert
 4. Delen van kennis en ervaring op het gebied van het signaleren en herkennen van hoogbegaafdheid.

Zorgen dat alle collega’s dit kunnen, gaat het over deze vier acties.

Naast deze subsidie, die je dus als één plan met alle scholen die bij het samenwerkingsverband zitten indient, vanuit het samenwerkingsverband, heb je ook nog een andere optie, voor de scholen die voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs verzorgen. Dat betekent niet dat je hele school voltijd hoogbegaafdheid is, maar het gaat over tenminste één klas van vijf leerlingen. Er is aantoonbaar expertise aanwezig op hoogbegaafdheid, en dat betekent dat je dat niet hoeft te laten zien als je de aanvraag doet, maar op het moment dat daarna gevraagd wordt moet je het wel kunnen laten zien. Ze gaan er dus vanuit dat de expertise aanwezig is. Het derde is dat de voorziening in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband opgenomen is. Dat is goed om te weten, het betekent dat dit onderdeel moet zijn van het plan.

Als we het over de financiën hebben, dan hebben we het over vijftig procent van de hele begroting. De bedragen van die €5,66 per leerling en €22,65 per leerling die vormen vijftig procent van de totale kosten, de andere vijftig procent moet je zelf inbrengen. Hoe kom je aan die andere vijftig procent? Je kan een crowdfunding opzetten, maar je kunt ook kijken wat de scholen zelf kunnen bijdragen. Waar je aan kunt denken is dat de plusklassen die de scholen hebben ook als cofinanciering kunnen worden ingebracht, bijvoorbeeld de uren van de leerkrachten of docenten of andere expertise die je daarvoor inzet. Stel je huurt altijd al iemand in die speciaal voor de plusklas, kun je deze kosten opvoeren als cofinanciering. Dit is erg interessant, omdat dat volgens mij al bij deze scholen plaatsvindt, maar dit is natuurlijk aan de scholen zelf. Als je al een keer zo’n aanvraag hebt gedaan in de vorige regeling, kun je alsnog een aanvraag doen. Daarnaast is het goed om te weten dat er bij de toewijzing echt naar de begroting wordt gekeken, er wordt echt gekeken naar wat reëel is, en wat de beoordelaars reëel vinden. Ten slotte is het ook goed om te weten dat je er ook voor kan kiezen om één van de subsidies aan te vragen, je hoeft ze niet allebei aan te vragen.

Je kunt dus gaan voor vlotheid, de andere regeling, of voor beide, maar je hoeft ze niet allebei aan te vragen als je dat als samenwerkingsverband niet wil.

De deadline dit jaar is 30 september, dan moet de aanvraag binnen zijn. Daarna hebben ze dertien weken om te beoordelen, en hoor je vanzelf of het wordt toegekend, en als het is toegekend, hoeveel het is toegekend. Mocht je vragen hebben of ondersteuning willen bij het aanvragen van deze subsidie, dan hoor ik heel graag van je en ik zou je heel graag willen helpen! Echt ontzettend fijn dat er subsidie is voor begaafdheid. Ik merk dat we de laatste jaren steeds vaker de vraag krijgen of er subsidiemogelijkheden is voor hoogbegaafdheidsonderwijs. Toch echt een andere tak van sport, toch echt ander onderwijs en andere dingen die je hiervoor moet doen, dus wij zijn blij om te horen dat dit mogelijk is. Ik hoop dat jullie er allemaal gebruik van gaan maken.

 

Tot slot, het maximale bedrag wat je kunt aanvragen is €130.000,-, dus daar kun je best wel wat mee doen.

 

Ik hoop van harte dat het jullie helpt.

Heb je vragen hierover en vind je het fijn als wij met je meedenken, dan kan je ons mailen.

Published On: oktober 17th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs /