De eerste ronde heeft nogal wat stof doen opwaaien. De basisvaardigheden subsidie was groot en alleen maar beschikbaar voor 500 scholen In het po en vo. Je kon je naam in een digitaal potje dan, er werden namen getrokken van scholen en die kregen een bedrag toegewezen. Iedereen vond er wat van, maar ondertussen moest er ook nog verder gewerkt worden aan basisvaardigheden volgens het ministerie.

Dus is er een tweede ronde gekomen. En het ministerie heeft wel echt ontzettend goed geluisterd naar wat iedereen gezegd heeft. En op basis daarvan is een nieuwe regeling uitgebracht. De regeling is in tweeën gesplitst. Je hebt nu basisvaardigheden van prioriteit scholen of je hebt basisvaardigheden voor scholen met een positieve achterstandsscore.

Wanneer ben je een prioriteitschool?

Dat ben je als je een onvoldoende of zeer zwak bent beoordeeld door de inspectie. Dan sta je onder de zogeheten toezicht en dan heb je dus recht om deze subsidie aan te vragen. Dit wordt uiteraard gecheckt, dus denk niet dat je gewoon je naam in een potje kan doen.

Prioriteit scholen kunnen subsidie aanvragen voor taal, rekenen of wiskunde. En dan heb je nog burgerschap of digitale geletterdheid. Je vraagt tenminste aan voor taal, rekenen of wiskunde en burgerschap of digitale geletterdheid kan daar dan bij, dus je kiest zelf wat je daarmee doet.

Als je hem aanvraagt, dan zorg je ervoor dat alles wat je wilt doen in ieder geval gelinkt is aan een menukaart en zorg er ook voor dat je nulmetingen afneemt. Die nulmetingen kun je doen met bijvoorbeeld Boom, Diataal of cito. Je kunt dus gebruik maken van metingen waar je al wat mee doet. Dat geldt trouwens alleen voor taal of rekenen. Goed om te weten dat je dat niet hoeft te doen voor burgerschap en digitale geletterdheid.

Basisvaardigheden subsidie aanvragen mogelijk in verschillende tijdvakken

De subsidie wordt uitgegeven in de schooljaren 2023/2024, 2024/2025 en tot en met 31 december 2025. Je kan in deze periode de subsidie uitgeven, maar let op als je dus nog niet toegekend bent voor de subsidie en je hebt wel kosten gemaakt, dan kun je deze later niet terugvragen. Dat klinkt logisch, maar wel handig om te weten.

Aanvragen kan tussen 27 maart en 14 april 2023. En er komt ook een tweede tijdvak en dat is 1 september tot en met 15 september 2023.

Subsidiebedrag gelijk getrokken tussen scholen basis- en middelbare scholen

Ook deze keer is het zo dat je je naam in de pot stopt. En zodra je bent ingeloot, dan begint het werk, want dan moet je dus een activiteitenplan hebben. Je moet zorgen dat de MR schriftelijk toestemming geeft. En geen vereiste, maar wel ons advies zou zijn dat je ook een goede begroting opstelt gezien de hoeveelheid geld die je krijgt.

Het subsidiebedrag is voor basisscholen verhoogd en voor middelbare scholen verlaagd. In plaats van een verschil krijgt iedereen nu € 1.000 per leerling vanaf teldatum 1 februari 2023.

Wat goed is om te weten, dus als je bent ingeloot, dan zorg je ervoor dat het activiteitenplan is. Maar wat er ook extra is deze ronde is dat je een intakegesprek krijgt met een onderwijsadviseur van OCW. Dus die krijg je er gratis bij. Dat is erg fijn, want dan kun je meteen checken of de plannen die je hebt of die ook door hen bevestigd wordt dat het zo goed is.

MAZE Subsidies kan je daar ook bij helpen, maar het blijft altijd fijn dat iemand die erover gaat ook zegt dat het een goed idee is.

Hoe wordt er deze keer bepaald dat jij de subsidie krijgt?

Dat is niet met een algemene loting. Er wordt eerst gekeken welke school is er zeer zwak en zit op de BES-eilanden. Daarna gaan ze naar de zeer zwakke scholen in Nederland kijken. Als dan nog geld over is, dan gaan ze kijken naar de scholen die met een onvoldoende beoordeeld zijn kijken. En dan tot het geld op is is het op volgorde van binnenkomst.

Dus je moet deze keer wel zo snel mogelijk indienen in plaats van dat je wacht. Op 27 maart gaat hij open, dan kun je meteen indienen. Mocht je hulp nodig hebben of vragen hebben, neem gerust contact op met ons.

Ben je geen prioriteit school, maar heb je een school met een positieve achterstand score, lees dan hier meer.

Published On: maart 27th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs /