Deze subsidie is voor scholen die een positieve achterstandsscore hebben en dat kun je achterhalen door of mij even een mailtje te sturen met je BRIN-nummer of zelf bij het CBS te kijken. Daar kun je dat namelijk vinden.

Deze subsidie kennen we al van vorig jaar. Toen is hij uitgekomen en is er heel veel kritiek op geweest. Iedereen kon toen zijn naam In de digitale pot stoppen en dan werd er geloot.

Het ministerie heeft goed geluisterd naar de feedback en daarvan geleerd. In deze tweede ronde hebben ze meerdere tijdsvakken gemaakt. Het eerste tijdvak is van 27 maart tot en met 14 april. Dan kan een subsidie aangevraagd worden bij de rijksoverheid.

Taal of rekenen, eventueel burgerschap of digitale geletterdheid

Dus zodra je de achterstandsscore hebt gecheckt, ga je nadenken wat je met deze subsidie zou willen doen. Ten eerste denk je na over, wat wil ik gaan doen aan basisvaardigheden? Dus wil ik taal of rekenen/wiskunde of wil ik ook nog iets met burgerschap en digitale geletterdheid? Taal of rekenen is verplicht. En je kiest zelf of je ook nog iets met burgerschap of digitale geletterdheid wilt doen.

Het is wel de bedoeling dat wat je gaat inzetten evidence informed is, dus dat het gekoppeld kan worden aan de menukaart. Verder is het van belang dat je een e-mail stuurt naar je MR, zodat je dat kan uitprinten in je map kan stoppen of dat je dat opslaat als PDF en dan even erbij bewaren wanneer je verstuurd hebt. Dus dat je dat verstuurd hebt er ook even bij bewaren, want dat moet je kunnen laten zien als het wordt gevraagd. Waarschijnlijk hoef je het niet mee te uploaden met je aanvraag. Maar het is wel de bedoeling dat je kan aantonen dat je het verzonden hebt.

Waar je verder over na kan denken, is welke richting willen je op als school. Je hoeft nog geen activiteiten plan te overleggen op het moment van indienen. Het is nu nog even de vraag, krijg je de subsidie toegewezen?

Van hoge naar lage achterstandsscore

Daarna begint de rest. Toekennen gaat momenteel als volgt. Ben je een school voor primair onderwijs? Niet zijnde speciaal basis onderwijs en speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, dan gaat het van de hoogste naar de laagste achterstandsscore zonder drempel per leerling.

De zonder drempel per leerling kan je bij het CBS inzien, heb je een bijvoorbeeld een achterstandsscore van 1, dan kom je waarschijnlijk als laatste aan de beurt. Heb je een hele hoge achterstandsscore rond de 600 of 700, dan heb je een hele grote kans dat je hem krijgt. Dus op die manier kan je ook een beetje een inschatting maken waar jij staat als school.

Voor het voortgezet onderwijs wordt er ook gekeken van de hoogste naar de laagste achterstandsscore. Net zoals bij het praktijkonderwijs.

Bij speciaal onderwijs is de rangschikking iets anders

Bij speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Dan wordt gerangschikt op volgorde van het hoogste naar het laagste aantal cumi-leerlingen per vestiging.

En die mag je zeker ook zelf vaststellen, maar zij houden vast aan de berekening van DUO van 1 februari 2023. Een cumi-leerling is een leerling met een niet Nederlandse culturele achtergrond die bij jou op school ingeschreven staat. Hoe meer cumu-leerlingen je hebt, hoe groter de kans dat jij die basisvaardigheden subsidie krijgt.

Het bedrag dat je kan krijgen is voor basisscholen verhoogd en voor middelbare scholen verlaagd. Namelijk € 1.000 per leerling. Je kunt dus al uitrekenen welk bedrag je gaat aanvragen. De teldatum is 1 februari 2023. Dat is de teldatum die gebruikt wordt om dit te bepalen.

Er is flink wat geld beschikbaar. In totaal is er 594 miljoen beschikbaar, dus ik denk dat er wel heel veel scholen blij gemaakt kunnen worden. Heb je een vraag of wil je meer weten, stuur gerust een mail.

Op de hoogte blijven van alle subsidies? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Published On: maart 27th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs /