De subsidie Doorstroomprogramma primair onderwijs – voortgezet onderwijs bestaat al een aantal jaren. Dit jaar is deze wederom verlengd met een jaar. De regeling gaat 20 februari 2023 open en sluit 30 april 2023. In de zomervakantie krijg je de uitslag. Uiterlijk januari 2024 zal de uitvoering dienen te starten. Je mag eerder starten met uitvoeren, maar dat is niet zonder risico. Het is namelijk mogelijk om vanaf het moment van indienen te gaan uitvoeren. Maar, dan loop je wel het risico dat als de aanvraag wordt afgewezen je de gemaakte kosten niet meer kunt declareren.

Het Doorstroomprogramma is er voor groep 8 leerlingen

Een doorstroomprogramma heeft betrekking op de leerlingen van groep 8, die naar de eerste klas van de middelbare school gaan. En eigenlijk kun jij als po-school bedenken, samen met de vo-school, welke kennis en vaardigheden de leerlingen moeten leren om succesvol te zijn op de middelbare school.

Vervolgens: wat voor activiteiten moeten ze dan aangeboden krijgen aan de zijde van het primair onderwijs om dit voor elkaar te krijgen? En welke activiteiten moeten dan aangeboden worden in het voortgezet onderwijs, zodat het een volledig programma is? En natuurlijk: wat voor soort activiteiten krijgt de leerling aangeboden om die competenties dan ook te krijgen, zodat ze ook op de middelbare school studiesucces laten zien.

Cognitieve vaardigheden, metacognitieve vaardigheden en omgevingsfactoren

Het ministerie helpt bij het categoriseren en heeft alvast drie lijnen meegegeven waarlangs de activiteiten plaats dienen te vinden. In ieder geval dienen twee van de drie lijnen afgedekt te zijn. Deze lijnen zijn cognitieve vaardigheden, metacognitieve vaardigheden en omgevingsfactoren.

Bij cognitieve vaardigheden denk je aan bijvoorbeeld aan taal en rekenen. Ook leesvaardigheden horen hierbij. Denk bij metacognitieve vaardigheden aan bijvoorbeeld 21e-eeuwse vaardigheden of de executieve functies. Dat zijn o.a. zelfstandig leren plannen en effectief werkhouding. Maar ook sociale vaardigheden zoals het respecteren van grenzen, zorgen dat leerlingen weten hoe ze zich in een groep kunnen aansluiten of hoe ze zich moeten gedragen, hoe ze vrienden kunnen maken, hoe ze sociaal weerbaar zijn.

Als school ken je je groep 8-leerlingen het beste en weet je wat ze nu echt nodig hebben. Wat hebben ze nodig om naar het voortgezet onderwijs te gaan. En welke digitale vaardigheden moeten ze meer van weten. Van techniek? Moeten ze meer weten van Engels? Moet er een doorlopende leerlijn ontwikkeld worden?

Afstemming met voortgezet onderwijs in de buurt is erg belangrijk

Weten de middelbare scholen in jouw buurt tot waar jij de leerlingen toe opleidt en dat jullie al bijvoorbeeld heel ver zijn met Frans? Dus dat jullie inderdaad begonnen zijn met Engels en weet je naar welk niveau je naartoe werkt?

Weten de volgende scholen al waar de nieuwe leerlingen zijn? Afstemming is dan ook ontzettend belangrijk. Kost meestal wel veel tijd en daar is dit programma voor. Dat je samen kunt werken aan een verdere samenwerking.

Bij omgevingsfactoren denk bijvoorbeeld aan de ouderbetrokkenheid, maar denk ook aan loopbaanoriëntatie. Misschien dat je wel ouders hebt met een superinteressant beroep waar je niet meteen aan denkt. Als je bijvoorbeeld de techniekroute gaat lopen, dan kan een ouder alles dus vertellen over zijn/haar gelopen route. Hoe hij/zij tot dat beroep gekomen is. Hoe zijn ze gekomen waar ze nu zijn. Dit ter inspiratie voor de leerlingen.

Dat je ervoor zorgt dat als de leerlingen op die middelbare school aankomen en dat ze denken ‘ben ik blij dat ik dit al gehad heb, dat ik hier al ben en er nu gewoon mee verder kan zonder het gevoel in het diepe gegooid te worden.’ Dat is echt een meerwaarde voor je leerlingen.

100 klokuren per leerling in het Doorstroomprogramma

Het programma bestaat uit 100 klokuren per leerling en die kun je verdelen over het primair en het voortgezet onderwijs. Dat hoeft niet 50/50 te zijn, maar kan ook 80 po en 20 vo of andersom. Het gaat er echt om dat deze verdeling het programma dient. Want op grond van die klokuren kun je ook een verdeling maken van het budget. En dat is dat je € 1.000,- per groep 8 leerling krijgt.

Als je het nu gaat aanvragen, kijk je naar het aantal leerlingen van groep 7. Je kunt maximaal € 124.000 per consortium krijgen. Nog een tip: het is wel handig om te weten dat de scholen geografisch bij elkaar moeten passen. Je gaat wel samenwerken met de scholen in de buurt, want dat is ook het meest logische dat de leerlingen naar een school in de buurt gaan. Verder is het van belang dat jullie wel contact hebben met het vo, dus dat je van elkaar ook weet hoe je dit samen gaat aanpakken.

En natuurlijk staan wij altijd voor jullie klaar met antwoorden op de vragen en ondersteuning bij de aanvraag. Dus heb je vragen, neem contact op.

Visueel gemaakt wat subsidie Doorstroomprogramma po naar vo kan doen
Published On: maart 7th, 2023 / Categories: Blog, Primair onderwijs, vmbo, Voortgezet onderwijs / Tags: /