Een Nieuwe Kans: Leraaropleiding voor Onderwijspersoneel in het Voortgezet Onderwijs

In deze blog gaan we dieper in op de leraaropleiding voor onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs heeft deze subsidie beschikbaar gesteld als reactie op het heersende lerarentekort in Nederland. Het hoofddoel? Het tekort aan leraren verminderen. En dit doen ze door tegemoetkomingen te bieden voor studiekosten en studieverlof aan scholen. Hiermee willen ze onderwijsondersteunend personeel aanmoedigen om de kans te grijpen en een leraaropleiding te volgen.

Laten we wat dieper ingaan op wat je kunt aanvragen, waar de subsidie voor dient en hoe het werkt.

De aanvraag voor deze subsidie wordt gedaan door het bevoegd gezag, wat in de meeste gevallen het schoolbestuur is. Het schoolbestuur begint met een grondige inventarisatie om te bepalen welke onderwijsassistenten in aanmerking komen om een leraar te worden en of zij ook daadwerkelijk deze ambitie hebben.

Nadat deze inventarisatie is voltooid, moeten de geselecteerde medewerkers worden ingeschreven voor de opleiding. Een lijst van geschikte opleidingen is te vinden op de website van het Ministerie. Vergeet niet om de officiële overheidssite te raadplegen voor de meest actuele informatie.

Na inschrijving voor de opleiding kan de aanvraag voor de subsidie worden ingediend. Als de medewerkers de verkorte opleiding van twee jaar volgen, kunnen ze maximaal €10.000 per persoon aanvragen. Volgen ze de volledige vierjarige opleiding, dan is er €20.000 per persoon beschikbaar, wat neerkomt op €5.000 per persoon per jaar.

Enkele Belangrijke Aandachtspunten

– Subsidie Alleen voor Medewerkers, Niet voor ZZP’ers: Het is cruciaal dat medewerkers die de opleiding volgen in vaste dienst zijn. Zelfstandige professionals komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

– Studieverlof Vereist: Het onderwijsondersteunend personeelslid moet minimaal 20% van hun werkweek besteden aan studieverlof om zich daadwerkelijk aan de opleiding te kunnen wijden.

– Overstappen en Speciale Afspraken: Mocht een personeelslid tijdens de vier jaar van de opleiding van baan willen veranderen, dan kunnen hierover bevoegde afspraken worden gemaakt. Het is echter niet mogelijk om tijdens de opleiding uitsluitend voor één werkgever te werken.

– Bij Speciale Situaties: In gevallen zoals zwangerschap, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, is het raadzaam om contact op te nemen met dus-i.nl. Dit kan van invloed zijn op de subsidie, en dus-i.nl staat klaar om advies op maat te geven.

Wil je meer weten over deze subsidiemogelijkheid?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. De deadline voor aanvragen is 15 oktober 2023.

Een lerarenopleiding voor onderwijspersoneel kan niet alleen het leven van individuele medewerkers veranderen, maar ook de kwaliteit van het onderwijs in Nederland verbeteren.

Published On: oktober 24th, 2023 / Categories: Blog, Medewerkers, vmbo, Voortgezet onderwijs /